Vakcinace proti HPV

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vakcinace proti HPV

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reslerová, Ludmila
dc.contributor.author Jašková, Markéta
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:23:19Z
dc.date.available 2013-10-06T00:23:19Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19671
dc.description.abstract Infekce lidským papilomavirem se ukázala jako hlavní rizikový faktor rakoviny děložního čípku a rakovina děložního čípku je jedno z nejběžnějších zhoubných bujení celosvětově. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké je povědomí studentů středních škol v Hranicích na Moravě o HPV infekci a zmapovat jejich postoj k prevenci v dané oblasti. Práce je členěna na dvě části - teoretickou a praktickou. První část práce popisuje problematiku, tedy anatomii děložního hrdla, typy nádorového onemocnění, HPV infekci, rizikové faktory, screening, prevenci a vakcinaci. Druhá část práce obsahuje analýzu dat získaných výzkumným šetřením, které bylo provedeno pomocí anonymních dotazníků. Výsledky jsou zpracovány v tabulkách a grafech. cs
dc.format 81 s., 19 s. přílohy cs
dc.format.extent 3669938 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lidský papilomavirus cs
dc.subject rakovina děložního čípku cs
dc.subject prevence cs
dc.subject vakcíny cs
dc.subject HPV infekce cs
dc.subject očkování cs
dc.subject human papillomavirus en
dc.subject cervical cancer en
dc.subject prevention en
dc.subject vaccine en
dc.subject HPV infection en
dc.subject vaccination en
dc.title Vakcinace proti HPV cs
dc.title.alternative HPV Vaccinations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Moravčíková, Dagmar
dc.date.accepted 2012-06-21
dc.description.abstract-translated Human papillomavirus infection has been shown to be major risk factor for cervical cancer and cervical cancer is one of the most common female malignancies worldwide. The aim of this bachelor thesis was to assess the level of awareness and knowledge of high school-going male and female adolescents in Hranice na Moravě about HPV infection and to investigate their attitudes towards cervical cancer prevention. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical one. The first part describes the issues: anatomy of cervix uteri, cancer types, HPV infection, risk factors, screening, prevention and HPV vaccinations. The second part contains analysis of a survey conducted with the help of anonymous questionnaires. The results are interpreted and put into tables and graphs. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 25927
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-29


Files in this item

Files Size Format View
jašková_2012_bp.pdf 3.499Mb PDF View/Open
jašková_2012_vp.zip 15.48Kb Unknown View/Open
jašková_2012_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account