Náprava dyslexie ve volném čase

DSpace Repository

Language: English čeština 

Náprava dyslexie ve volném čase

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Topilová, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:27:33Z
dc.date.available 2013-10-06T00:27:33Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19677
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o dyslexii - specifické poruše učení. Úvodní část je věnována historickému vývoji a nynějším poznatkům o dyslexii jako je pojmové vymezení, definice a etiologie dyslexie, také typické projevy dyslexie. Dále se zabývá vzděláváním a hodnocením žáků s dyslexií. Zaměřuje se na legislativní rámec vzdělávání žáků s dyslexií, pedagogicko-psychologické poradenství, diagnostiku dyslexie, formy vzdělávání. Závěrečná část vymezuje zásady reedukační péče, základní techniky reedukace dyslexie. Formou kasuistiky je zde popisována konkrétní práce s dyslektickým chlapcem ve volném čase. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 7706279 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Anamnéza cs
dc.subject čtení cs
dc.subject dítě cs
dc.subject dyslexie cs
dc.subject metody cs
dc.subject náprava cs
dc.subject obtíže cs
dc.subject pedagogická diagnostika cs
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject projevy cs
dc.subject příčina cs
dc.subject reedukace cs
dc.subject slovo cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Anamnesis en
dc.subject reading en
dc.subject child en
dc.subject dyslexia en
dc.subject methods en
dc.subject rezedy en
dc.subject trouble en
dc.subject educational diagnostics en
dc.subject specific disorders of learning en
dc.subject speeches en
dc.subject cause en
dc.subject reeducation en
dc.subject word en
dc.subject education en
dc.title Náprava dyslexie ve volném čase cs
dc.title.alternative Remedy for Dyslexia in Leisure Time en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kudličková, Miroslava
dc.date.accepted 2012-06-08
dc.description.abstract-translated Bachelorś project discourses about dyslexia - specific disorder of learning. The Introduction is dedicated to historical process of dyslexia and the piece of knowledge nowdays, for example conceptual definition, etiology of dyslexia and also features of dyslexia.Bachelorś project is also concerned in education and assessment of these students. It focuses on legislative framework of education dyslextic students, pedagogical-psychological consulting, diagnostics of dyslexia, types of education.The Conclusion delimites the principles of reeducation, the basic technique of reeducation dyslexia.There is described the concrete work with a dyslexic boy in his leasure time in casuistry also. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23763
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-30
local.subject specifické poruchy učení cs
local.subject pedagogická diagnostika cs
local.subject terapie cs
local.subject learning disabilities en
local.subject educational diagnostics en
local.subject therapy en


Files in this item

Files Size Format View
topilová_2012_bp.pdf 7.349Mb PDF View/Open
topilová_2012_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
topilová_2012_op.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account