Dobrovolnictví jako součást profesní přípravy sociálních pracovníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dobrovolnictví jako součást profesní přípravy sociálních pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela cs
dc.contributor.author Marečková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:31:28Z
dc.date.available 2013-10-06T00:31:28Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19684
dc.description.abstract Má bakalářská práce je zaměřena na rozvíjení klíčových kompetencí sociálních pracovníků díky působení v dobrovolnickém programu Pět P. V teoretické části se nejdříve zabývám dobrovolnictvím jako takovým, jeho historií, dále programem Pět P, kompetencemi po-třebnými k vykonávání povolání sociálního pracovníka. Praktická část je postavena na kva-litativním výzkumu a pomocí polostrukturovaného rozhovoru zjišťuji, jaké kompetence a jakým způsobem se díky programu Pět P rozvíjí. cs
dc.format 59 s. (22 886 znaků) cs
dc.format.extent 1866399 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Dobrovolnictví cs
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject program Pět P cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject Volunteering en
dc.subject volunteer en
dc.subject ?Pět P? program en
dc.subject competences en
dc.subject key competences en
dc.title Dobrovolnictví jako součást profesní přípravy sociálních pracovníků cs
dc.title.alternative Volunteering as a Part of the Training of Social Workers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is focused on development of key competences of social workers due to their attendance in volunteer program ?Pět P?. The theoretical part describes volunteering itself, its history, as well as ?Pět P? program, and competences required for performing of social worker?s profession. The practical part deals with qualitative research. I am using semi-structured interview in order to find out which competences are developed by ?Pět P? program and also how are they developed. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24817
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-05-04 cs


Files in this item

Files Size Format View
marečková_2012_bp.pdf 1.779Mb PDF View/Open
marečková_2012_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
marečková_2012_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account