Education of Workers in Social Services-Comparative analysis of day care centres in Finland and Czech republic

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Education of Workers in Social Services-Comparative analysis of day care centres in Finland and Czech republic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana cs
dc.contributor.author Gimecká, Veronika cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:54:57Z
dc.date.available 2013-10-06T00:54:57Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19725
dc.description.abstract Bakalárska práca sa venuje vzdelávaniu pracovníkov v sociálnych službách. V teoretickej časti sa venuje rôznym témam vo Fínsku a ich ekvivalentom v Českej Republike. Približuje sociálnu politiku, opisuje terciárne vzdelávanie pre pracovníkov v sociálnych službách a ukotvenie sociálnych služieb v legislatíve oboch štátov. Cieľom praktickej časti je porovnanie osobného vnemu pripravenosti na výkon povolania fínskych a českých pracovníkov v centrách denných služieb. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 1833555 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject vzdelávanie cs
dc.subject sociálne služby cs
dc.subject sociálna politika cs
dc.subject komparácia cs
dc.subject pripravenosť cs
dc.subject centrum denných služieb cs
dc.subject pracovník v sociálnych službách cs
dc.subject education en
dc.subject social services en
dc.subject social policy en
dc.subject comparative analysis en
dc.subject readiness en
dc.subject day service centre en
dc.subject worker in social services en
dc.title Education of Workers in Social Services-Comparative analysis of day care centres in Finland and Czech republic cs
dc.title.alternative Education of Workers in Social Services-Comparative Analysis of Day Care Centres in Finland and the Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurtíková, Michaela cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis focuses on education of workers in social services. The theoretical part deals with various topics in Finland and their equivalent in Czech Republic. It describes social policy, tertiary education for social service workers and how the social services are laid down in the law in both states. The purpose of practical part is to compare the personal perception of job readiness of Finnish workers in day and work centre and Czech workers in day service centre. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24754
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-04 cs


Files in this item

Files Size Format View
gimecká_2012_bp.pdf 1.748Mb PDF View/Open
gimecká_2012_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
gimecká_2012_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account