Péče o zdravotně postižené v rodinném prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Péče o zdravotně postižené v rodinném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Hrazděrová, Marie
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:56:16Z
dc.date.available 2013-10-06T00:56:16Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19729
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zaměřuji na osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována péče v rodinném prostředí. Teoretická část bakalářské práce pojednává o jednotlivých typech zdravotního postižení a možností integrace. Zabývá se rodinou a rodinným prostředím. Popisuje výhody a nevýhody domácí péče. Poslední kapitola vymezuje základní druhy a formy sociálních služeb. Příspěvek na péči, sociální dávka určená k zajištění potřebné pomoci. V empirické části bakalářské práce jsou analyzovány a interpretovány data získané v kvalitativním výzkumu. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 610896 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osoba se zdravotním postižením cs
dc.subject péče cs
dc.subject příspěvek na péči cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject person with handicap en
dc.subject care en
dc.subject allowance for care en
dc.subject family en
dc.subject family environment en
dc.subject social service en
dc.title Péče o zdravotně postižené v rodinném prostředí cs
dc.title.alternative Care for the Disabled in Family Environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefflová, Markéta
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated In my Bachelor work I focus on people with handicaps who are provided care in family environment. The theoretical part of my Bachelor work deals with particular handicaps and the posibility of integration. It deals with the family and family environment. It describes the advantages and disadvantages of the home care. The last chapter defines the basic types and forms of social services. Care allowance, social benefits to provide the necessary assistance. In the empirical part of the Bachelor work are analyzed and interpreted data obtained in the qualitative research. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23504
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-06
local.subject zdravotně postižení cs
local.subject tělesně postižení cs
local.subject rodinná péče cs
local.subject people with disabilities en
local.subject people with physical disabilities en
local.subject family care en


Files in this item

Files Size Format View
hrazděrová_2012_bp.pdf 596.5Kb PDF View/Open
hrazděrová_2012_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
hrazděrová_2012_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account