Nové moderní trendy v multikulturní výchově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nové moderní trendy v multikulturní výchově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Kucielová, Jelena
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:58:56Z
dc.date.available 2013-10-06T00:58:56Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19734
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Nové moderní trendy v multikulturní výchově? poskytuje celkový náhled na problematiku multikulturní výchovy jak u dětí, tak i u dospělých osob. V teoretické části je popsán vývoj migrace před a po roce 1989 se zaměřením se na právní prostředí, s nímž se cizinci setkávají po příchodu do ČR. Dále jsou v teoretické části popsány organizace, které pomáhají cizincům při jejich začleňování do majoritní společnosti. Blíže jsou popsány nestátní neziskové organizace. V části popisující multikulturní výchovu jsem se zaměřila na zavedení multikulturní výchovy do rámcového vzdělávacího programu. V praktické části, která vychází ze zpracovaných dotazníků, byly ověřeny stanovené hypotézy o závislosti vzdělání a jazykové vybavenosti na začlenění cizinců do majoritní společnosti. Výzkum byl proveden převážně na Základní škole na Staňkově ulici a dále u vzorku dospělých osob. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1132328 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kultura cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject migrace cs
dc.subject cizinec cs
dc.subject azylant cs
dc.subject škola cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject rámcově vzdělávací program cs
dc.subject majoritní společnost cs
dc.subject minoritní cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Culture en
dc.subject multicultural upbringing en
dc.subject migration en
dc.subject foreigner en
dc.subject asylum seeker en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.subject Framework Education Programme en
dc.subject majority society en
dc.subject minority en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject European Union en
dc.title Nové moderní trendy v multikulturní výchově cs
dc.title.alternative New Modern Trends in Multicultural Education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated My bachelor's thesis ?New Modern Trends in Multicultural Upbringing? gives a broad overview of the problems related to multicultural upbringing for both children and adults. The theoretical part of the thesis describes the development of migration before and after 1989 with a focus on the legal environment which foreigners coming to the Czech Republic encounter. The theoretical part further describes non-profit non-governmental organizations. In the section describing multicultural upbringing, I paid particular attention to the introduction of multicultural upbringing into the Framework Education Programme. The practical part of the thesis is based on the analysis of questionnaires, and verifies the stated hypothesis of dependency between education and language knowledge and integration of foreigners into the majority society. The research was mainly carried out at the Elementary School in Staňkova Street, and with a sample of adults. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23582
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-30
local.subject vzdělávání cizinců cs
local.subject aliens learning en


Files in this item

Files Size Format View
kucielová_2012_bp.pdf 1.079Mb PDF View/Open
kucielová_2012_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
kucielová_2012_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account