Významné osobnosti speciální pedagogiky a současní speciální pedagogové

DSpace Repository

Language: English čeština 

Významné osobnosti speciální pedagogiky a současní speciální pedagogové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Chlupová, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:59:27Z
dc.date.available 2013-10-06T00:59:27Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19735
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá osobnostmi české speciální pedagogiky. V úvodu stručně charakterizuje vědní obor speciální pedagogiky, její pojem, definici, cíl a jednotlivé obory. Zmiňuje se také o historickém vývoji tohoto oboru. V neposlední řadě upozorňuje na současnou tvář speciální pedagogiky a její integrativní charakter. Práce uvádí významné představitele praktického i teoretického působení v oblasti výchovy a vzdělávání postižených dětí. Součástí práce je i kazuistika jedenáctiletého dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Na konkrétním případě ukazuje současné možnosti péče, výchovy a vzdělávání postiženého dítěte. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 1335102 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject diagnostika cs
dc.subject postižení cs
dc.subject znevýhodněný jedinec cs
dc.subject segregace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject socializace cs
dc.subject výchova a vzdělávání cs
dc.subject profesní příprava cs
dc.subject komplexní péče cs
dc.subject rehabilitace cs
dc.subject terapie cs
dc.subject kompenzace cs
dc.subject diagnostics en
dc.subject physically handicapped person en
dc.subject disabled person en
dc.subject segregation en
dc.subject integration en
dc.subject socialization en
dc.subject rearing en
dc.subject upbringing and education en
dc.subject career preparation en
dc.subject complex care en
dc.subject physiotherapy en
dc.subject therapy en
dc.subject compensation en
dc.title Významné osobnosti speciální pedagogiky a současní speciální pedagogové cs
dc.title.alternative Outstanding Personalities of Special Pedagogy and Contemporary Special Educationists en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kocanda, Martin
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis explores the leading figures of the Czech special education. The introduction concisely characterizes the field of study of the special education, its concept, definition, aim and specific branches. Furthermore, it refers to the historical development of this discipline. In addition to this, it draws attention to the current trends in special education and its tendencies toward integration. The thesis introduces significant representatives of the practical and theoretical approaches in the field of upbringing and education of children with special needs. The thesis also includes a casuistry of an eleven-year-old child, a paralytic polio victim. This particular case reveals possibilities of the current care, rearing and education of a disabled child. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23513
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-24
local.subject dějiny pedagogiky cs
local.subject speciální pedagogové cs
local.subject history of educational science en
local.subject special educators en


Files in this item

Files Size Format View
chlupová_2012_bp.pdf 1.273Mb PDF View/Open
chlupová_2012_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
chlupová_2012_op.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account