Postavení žen v české a arabské společnosti - manželství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postavení žen v české a arabské společnosti - manželství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Kalany, Karla
dc.date.accessioned 2013-10-06T01:41:30Z
dc.date.available 2013-10-06T01:41:30Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19815
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komparací postavení žen v arabské a české společnosti se zaměřením na problematiku manželství. Práce je strukturovaná do čtyř větších celků. První část je věnována základním pilířům víry v islámu, posvátné knize Korán, ale také jsou zde obecně shrnuty základní faktory a společenské struktury, které postavení žen ovlivňují. Druhá část se detailně zaměřuje na manželství v islámu, jeho povahu a rolí ženy a muže v něm. Třetí část je zaměřena na podobnosti a odlišnosti toho tzv. východního a západního pohledu s důrazem na dekonstrukci této dichotomie. V závěru jsou shrnuty poznatky získané ze studie instituce manželství v islámu a je zde uveden nový pohled oproštěný od společenských předsudků a stereotypů. Čtvrtá část obsahuje případové studie ? kazuistiky z multikulturního soužití. cs
dc.format 45 cs
dc.format.extent 303721 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Manželství cs
dc.subject islám cs
dc.subject polygamie cs
dc.subject postavení české ženy cs
dc.subject multikulturní společnost cs
dc.subject srovnávací analýza cs
dc.subject Marriage en
dc.subject Islam en
dc.subject polygamy en
dc.subject position of a Czech woman en
dc.subject multicultural society en
dc.subject comparing analysis en
dc.title Postavení žen v české a arabské společnosti - manželství cs
dc.title.alternative Status of Women in the Czech and Arab Society - Marriage en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prášilová, Halka
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with comparison of women's position in Arabic and Czech society with special focus on marriage. The work is divided into three parts. The first part is dedicated to foundations of faith in Islam, to the holy book of Koran, but it also summarizes the basic factors and social structures influencing the position of women. The second part concentrates in detail on marriage in Islam, its nature and the roles of men and women in it. The last part is focused on similarities and differences of this so called eastern and western view with emphasis on deconstruction of this dichotomy. The conclusion summarizes the information gained in research of the institution of marriage in Islam and delivers a new view free of social prejudice and stereotype. The fourth part consists of case studies-casuistries of multicultural coexistence. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23533
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-25
local.subject muži a ženy cs
local.subject monogamie cs
local.subject polygamie cs
local.subject postavení žen cs
local.subject arabské ženy cs
local.subject Česko cs
local.subject men and women en
local.subject monogamy en
local.subject polygamy en
local.subject status of women en
local.subject Arab women en
local.subject Czechia en


Files in this item

Files Size Format View
kalany_2012_bp.pdf 296.6Kb PDF View/Open
kalany_2012_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
kalany_2012_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account