Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Škurková, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-06T01:42:53Z
dc.date.available 2013-10-06T01:42:53Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19818
dc.description.abstract Zaměstnanci tvoří nedílnou součást každého podniku nebo organizace, je proto nutné je náležitě odměňovat a motivovat. Cílem bakalářské práce ?Motivace zaměstnanců ? aspekt personálního řízení? je shrnutí teoretických přístupů k motivaci zaměstnanců obecně, především pak v souvislosti s motivací zaměstnanců k dosáhnutí vyššího výkonu. Praktická část práce představuje hlavní a vedlejší výzkumné otázky a stanovuje hypotézy práce. Samotný výzkum a jeho výsledky jsou rovněž prezentovány v analytické části. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější výstupy práce. cs
dc.format 57 s. (56 507znaků). cs
dc.format.extent 410571 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Personalistika cs
dc.subject motivace cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject pracovní výkon cs
dc.subject angažovanost cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject Human resources en
dc.subject motivation en
dc.subject motivation theory en
dc.subject employer en
dc.subject employee en
dc.subject job performance en
dc.subject engagement en
dc.subject compensation en
dc.title Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení cs
dc.title.alternative Motivation of Employees - An Aspect of Personnel Management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2012-06-08
dc.description.abstract-translated Employees are an integral part of each company or organization and therefore it is necessary to properly reward and motivate them. The aim of the thesis ?Motivation of employees - an aspect of personnel management? is to summarise the theoretical approaches of motivation of employees, in particular to focus on the motivation to achieve higher performance. In the practical part, it presents the main research question and hypotesis, and analyses the outcomes of the research. The conclusion summarizes the main outputs of the thesis. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23745
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-23


Files in this item

Files Size Format View
škurková_2012_bp.pdf 400.9Kb PDF View/Open
škurková_2012_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
škurková_2012_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account