Práva dítěte a jejich morální zdůvodnění

DSpace Repository

Language: English čeština 

Práva dítěte a jejich morální zdůvodnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Dalibor
dc.contributor.author Sigmundová, Lenka
dc.date.accessioned 2013-10-06T01:43:11Z
dc.date.available 2013-10-06T01:43:11Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19819
dc.description.abstract Úmluva o právech dítěte je mezinárodně právním dokumentem, který zakotvuje práva dítěte a spojuje různé kategorie lidských práv. Práva dítěte jsou v Úmluvě formulována od základních minimálních práv zabezpečujících jeho přežití, až po aktivní práva, která vyjadřují možnosti dítěte aktivně rozhodovat samo o sobě, v závislosti zejména na jeho věku. Tato práce se snaží objasnit proč je důležité, aby dítě nebylo pouze subjektem péče a ochrany, ale také subjektem občanských a politických práv. Zároveň se zamýšlí nad výchovným působením na děti v souvislosti s jejich právy. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 346628 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Morálka cs
dc.subject práva dítěte cs
dc.subject základní potřeby dítěte cs
dc.subject pozitivní rodičovství cs
dc.subject demokratická výchova cs
dc.subject Morale en
dc.subject rights of the child en
dc.subject basic needs of the child en
dc.subject positive parenting en
dc.subject democratic education en
dc.title Práva dítěte a jejich morální zdůvodnění cs
dc.title.alternative Children's Rights and Their Moral Reasons en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated The Convention on the Rights of the Child is an international legal document, which enshrines the rights of the child and brings together various categories of human rights. Children's rights in the Convention are formulated from the basic minimum rights securing its survival to active rights that reflect the child's ability to actively make decisions by itself, especially depending on his age . The work seeks to clarify why it is important that a child would not be only a subject of care and protection but also a subject of the civil and politic laws. It also examines the educating of children in connection with their rights. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23711
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-25
local.subject práva dětí cs
local.subject children's rights en


Files in this item

Files Size Format View
sigmundová_2012_bp.pdf 338.5Kb PDF View/Open
sigmundová_2012_vp.doc 36Kb Microsoft Word View/Open
sigmundová_2012_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account