Vlastenečtí pedagogové a jejich vliv na socializaci národa

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vlastenečtí pedagogové a jejich vliv na socializaci národa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Vostřel, Zdeněk
dc.date.accessioned 2013-10-06T01:51:23Z
dc.date.available 2013-10-06T01:51:23Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19835
dc.description.abstract V této práci je pojednáno o souvislostech, které vyjadřují pomyslnou spojnici, historickou spojnici, mezi počátkem projevů vlasteneckých činů a postojů dnes již významných osobností a jejich odkazy v současné době. Dnes známe mnoho oblastí, které se různou intenzitou podílely na rozvoji českého národa. Zde, v této práci, je ve stručnosti zmapována linie pedagogického působení na podporu a rozvoj českých zemí a českého státu. Zpracovaná literatura jednoznačně ukazuje jasné důkazy o tom, že vlastenečtí pedagogové v celé této časové ose ovlivňovali národní smýšlení českého národa o svébytnosti, a tudíž je jejich vliv neopomenutelný a nepřehlédnutelný. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 855480 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jednota bratrská cs
dc.subject vlastenečtí pedagogové cs
dc.subject Jan Blahoslav cs
dc.subject Jan Amos Komenský cs
dc.subject národní obrození cs
dc.subject Marie Terezie cs
dc.subject školské reformy cs
dc.subject Bernard Bolzano cs
dc.subject Johann Ignaze Felbiger cs
dc.subject Jan Vlastimír Svoboda cs
dc.subject Karel Slavoj Amerling cs
dc.subject Gustav Adolf Lindner cs
dc.subject Unity of the Brethren en
dc.subject patriot teachers en
dc.subject Jan Blahoslav en
dc.subject Jan Amos Comenius en
dc.subject national revival en
dc.subject Maria Theresa en
dc.subject school reform en
dc.subject Bernard Bolzano en
dc.subject Johann Ignaze Felbiger en
dc.subject Jan Vlastimír Svoboda en
dc.subject Karel Slavoj Amerling en
dc.subject Gustav Adolf Lindner en
dc.title Vlastenečtí pedagogové a jejich vliv na socializaci národa cs
dc.title.alternative Patriotic Educators and Their Influence on Socialization of the Czech Nation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bureš, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-08
dc.description.abstract-translated In this thesis, we discuss the context, which express the imaginary connecting line, historical junction between the early manifestations of patriotic acts and attitudes now important people and their legacies today. Today we know a lot of areas that are involved in varying degrees in the development of the Czech nation. Here, in this work is briefly mapped line of educational activities to promote and develop the Czech lands and the state. Processed literature clearly shows clear evidence that patriotic teachers in the entire timeline influenced national sentiments of the Czech nation to independence and therefore their influence is unmistakable and indispensable. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23795
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-23
local.subject vlastenectví cs
local.subject výchova k vlastenectví cs
local.subject významné osobnosti cs
local.subject pedagogové cs
local.subject Blahoslav, Jan, 1523-157 cs
local.subject Komenský, Jan Amos, 1592-1670 cs
local.subject Marie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-1780 cs
local.subject Bolzano, Bernard, 1781-1848 cs
local.subject Felbiger, Johann Ignaz, 1724-1788 cs
local.subject Svoboda, Jan, 1803-1844 cs
local.subject Amerling, Karel, 1807-1884 cs
local.subject Lindner, Gustav Adolf, 1828-1887 cs
local.subject patriotism en
local.subject education for patriotism en
local.subject eminent celebrities en
local.subject educationalists en
local.subject Blahoslav, Jan, 1523-1571 en
local.subject Comenius, Johann Amos, 1592-1670 en
local.subject Maria Theresia, von Österreich, 1717-1780 en
local.subject Bolzano, Bernard, 1781-1848 en
local.subject Felbiger, Johann Ignaz, 1724-1788 en
local.subject Svoboda, Jan, 1803-1844 en
local.subject Amerling, Carl, 1807-1884 en
local.subject Lindner, Gustav Adolf, 1828-1887 en


Files in this item

Files Size Format View
vostřel_2012_bp.pdf 835.4Kb PDF View/Open
vostřel_2012_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
vostřel_2012_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account