Bastardi- vliv filmového snímku na pohled společnosti na romskou menšinu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bastardi- vliv filmového snímku na pohled společnosti na romskou menšinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela cs
dc.contributor.author Manová, Veronika cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:02:31Z
dc.date.available 2013-10-06T02:02:31Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19857
dc.description.abstract Předmětem této práce je zjištění, jaké postoje zaujímají žáci třetích ročníků středních škol v daných modelových situacích vůči příslušníkům romské menšiny a zda se tyto postoje po projekci filmu Bastardi liší. V teoretické části práce se zabývám médii-druhy médií a jejich funkcí v životě člověka, jak média obecně prezentují romskou menšinu; filmem-počátky filmu ve světě a u nás; filmovým snímkem Bastardi-obsah děje, herecké obsazení, recenze, komentáře diváků a nakonec uvádím pojmy, které k romské problematice neodmyslitelně patří-menšina, rasismus, xenofobie, stereotypy a předsudky. V praktické části se zabývám tím, jaké postoje žáci třetích ročníků středních škol vůči příslušníkům romské menšiny zaujímají v daných modelových situacích a zda má filmový snímek Bastardi na tyto postoje nějaký vliv. cs
dc.format 84 s. (114 504) cs
dc.format.extent 1434788 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Média cs
dc.subject film cs
dc.subject Romové cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject stereotypy cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject předsudky cs
dc.subject Media en
dc.subject film en
dc.subject Roma en
dc.subject racism en
dc.subject stereotypes en
dc.subject xenophobia en
dc.subject prejudice en
dc.title Bastardi- vliv filmového snímku na pohled společnosti na romskou menšinu cs
dc.title.alternative Bastardi- the Influence of the Motion Picture on the Society's View on Roma Minority en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The subject of my thesis is the research about the attitudes showed by the students of the third grade at high schools within the model situations to the members of Roma minority and whether these attitudes appear as different after the projection of the movie Bastards. Within the theoretical part of my thesis I am dealing by media ? different types of them and their function in people's lives, how the Roma minority is being generally presented or displayed, in the field of movies - the beginnings of the movies in the world concept and also in our country; the movie of Bastards - the story, the cast, reviews, comments of the audience and finally I am stating the terms inherently belonging to Roma issues - the minority, racism, xenophobia, stereotypes and prejudices. Moreover, within the practical part, I am also dealing with the kinds of attitudes showed by the students of the third grades of high schools to the members of the Roma minority in model situations given and whether the movie Bastards has any influence on these attitudes. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24816
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-04 cs


Files in this item

Files Size Format View
manová_2012_bp.pdf 1.368Mb PDF View/Open
manová_2012_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
manová_2012_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account