Vliv školy na volnočasové aktivity dětí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv školy na volnočasové aktivity dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Čálková, Helena
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:44:34Z
dc.date.available 2010-07-14T00:44:34Z
dc.date.issued 2005-11-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1986
dc.description.abstract Bakalářská práce "Vliv školy na volnočasové aktivity dětí" se zabývá výchovným působením na děti ve školní družině. Pro tuto funkci jsou rozhodující pohybové, estetické, rukodělné, výtvarné, literární, hudební činnosti. Autorka využila svých vlastních zkušeností, doplněných teoretickými poznatky získanými studiem odborné literatury, aby poukázala na důležitost vlivu školy na volnočasové aktivity dětí ve školní družině. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. První část se zabývá teoretickým podkladem pro školní družinu. Druhá část rozebírá jednotlivé činnosti ve školní družině a jejich obsah. cs
dc.format 58 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 642667 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject školní družina cs
dc.subject harmonický vývoj cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject dovednosti cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject činnosti cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject Youth centre en
dc.subject harmonic development en
dc.subject communication en
dc.subject skills en
dc.subject education en
dc.subject upbringing en
dc.subject activities en
dc.subject pedagogic en
dc.subject activities en
dc.subject free time en
dc.title Vliv školy na volnočasové aktivity dětí cs
dc.title.alternative School influence on children free time activities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2006-02-02
dc.description.abstract-translated Bachelor work "School influence on children free time activities" engages educational impression on children in youth centre. For this function are decisive moveable, estetical, manual, crative, literary and musical activities. Autor took advantages of her own experience competed by theoretical informations obtained in studium of special literature to refer to importace of school influence on children free tiem acitvities in youth centre. Bachelor work has theroretical and practical part. First part engages in theroretical basis for youth centre. Second part analyses individual activities in youth centre and their contents. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2320
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čálková_2006_bp.pdfBlocked 627.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account