Gender Roles among Managers

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Gender Roles among Managers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voráčová, Kateřina
dc.contributor.author Divoká, Veronika
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:27:42Z
dc.date.available 2013-10-06T02:27:42Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19902
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je upozornit na rozdíly mužů a žen, které jim zabraňují ucházet se o stejnou pracovní pozici. V teoretické části jsou definovány pojmy související s genderem a je zobrazen náhled dnešní společnosti, kde se mužům a ženám nedostává stejných pracovních podmínek. Mimo jiné je poukázáno na skutečnost, jak se Evropská komise snaží problémy genderové nerovnosti řešit. V praktické části jsou představeny výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno na základě získaných teoretických poznatků. Úkolem šetření je zjistit, do jaké míry lidé v manažerských pozicích a studenti manažerských programů pociťují genderové znevýhodňování, a které problémy týkající se nerovnosti mužů a žen považují za prioritní. cs
dc.format 50 s. (62 816 znaků) cs
dc.format.extent 981898 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gender cs
dc.subject manažer cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject muž cs
dc.subject žena cs
dc.subject rovnost cs
dc.subject gender en
dc.subject manager en
dc.subject discrimination en
dc.subject male en
dc.subject female en
dc.subject equality en
dc.title Gender Roles among Managers cs
dc.title.alternative Gender Roles among Managers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vondřejcová, Jana
dc.date.accepted 2012-06-13
dc.description.abstract-translated The main goal of this bachelor thesis is to point out the gender differences of male and female, which restrain them from applying for the same work position. In the theoretical part of the thesis the gender terminology is defined and an image of today's society where male and female do not get equal work opportunities is portrayed. An effort of the European Union to solve gender inequality is also mentioned. The practical part introduces results of the research, which is based on theoretical knowledge. The aim of the research is to find out to what extent people in managerial positions and students of business programs feel gender discrimination and which problems regarding inequality of men and women consider as a priority. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 24053
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-03


Files in this item

Files Size Format View
divoká_2012_bp.pdf 958.8Kb PDF View/Open
divoká_2012_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
divoká_2012_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account