A Financial Analysis of the Czech Branch of TOPS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A Financial Analysis of the Czech Branch of TOPS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Opálka, Jakub
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:28:53Z
dc.date.available 2013-10-06T02:28:53Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19905
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti TOPS, s.r.o. Cílem této práce je provést finanční analýzu účetních výkazů společnosti za roky 2006-2010, zhodnotit výsledky finanční analýzy a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení finančního řízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá zdroji, uživateli, cíli a metodami finanční analýzy. Praktická část obsahuje základní informace o společnosti, vypracovanou finanční analýzu, která byla provedena pomocí nástrojů finanční analýzy, a to absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. Získané hodnoty jsou porovnány s odvětvím společnosti. Na závěr jsou doporučeny kroky ke zlepšení finančního řízení podniku. cs
dc.format 66s. (92 658) cs
dc.format.extent 988433 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject absolutní cs
dc.subject rozdílové cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject subtractive indicators en
dc.subject ratio analysis en
dc.title A Financial Analysis of the Czech Branch of TOPS cs
dc.title.alternative A Financial Analysis of the Czech Branch of TOPS en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2012-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with financial analysis of the Czech branch of TOPS. Its aim is to implement financial analysis of financial statements in a period 2006 - 2010, to evaluate the results of financial analysis and to suggest steps leading to improvement of financial management. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with sources, users, objectives and methods of financial analysis. The practical part contains basic information about the company and implemented financial analysis which is executed by means of financial analysis such as absolute, subtractive indicators and ratio analysis. Gained values are compared with the industry of the company. Steps for improving of financial management of the company are recommended at the conclusion. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 24095
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-03


Files in this item

Files Size Format View
opálka_2012_bp.pdf 965.2Kb PDF View/Open
opálka_2012_vp.zip 14.48Kb Unknown View/Open
opálka_2012_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account