Služby kontaktního centra poskytované uživatelům nealkoholových drog

DSpace Repository

Language: English čeština 

Služby kontaktního centra poskytované uživatelům nealkoholových drog

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Wünschová, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:34:20Z
dc.date.available 2013-10-06T02:34:20Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19917
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nabízenými službami kontaktního centra, které je součástí systému péče o uživatele nealkoholových drog v ČR. Teoretická část popisuje drogovou závislost, její následky, program Harm Reduction. Přibližuje činnost kontaktního centra včetně jeho poslání a cílové skupiny. Blíže charakterizuje jeho základní, poradenské a sociální služby. Praktická část zkoumá míru informovanosti klientů o zdravotních rizicích spojených s injekčním užíváním drog a to, zda získané informace mají vliv na jejich rizikové chování. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 1290223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kontaktní centrum cs
dc.subject uživatel drog cs
dc.subject nabídka služeb cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject Harm Reduction cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject infekční choroby cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject Contact centre en
dc.subject drug user en
dc.subject services offered en
dc.subject drug addiction en
dc.subject Harm Reduction en
dc.subject awareness en
dc.subject counselling en
dc.subject infectious diseases en
dc.subject risk behaviour en
dc.title Služby kontaktního centra poskytované uživatelům nealkoholových drog cs
dc.title.alternative Contact Centre Services Provided to Non-Alcohol Drug Users en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skácelová, Lenka
dc.date.accepted 2012-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the services offered by contact centre which is a part of the system taking care of non-alcohol drug users in the Czech Republic. The theoretical part describes the drug addiction, its consequences and Harm Reduction Programme. It introduces the activities of the contact centre, including its mission and target groups. This part also specifies the basic, counselling and social services of the contact centre. The practical part analyses the health risk awareness in connection to intravenous drug use, i.e. if the information obtained influences users' risk behavior. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23799
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-26
local.subject protidrogová terapie cs
local.subject drug dependence therapy en


Files in this item

Files Size Format View
wünschová_2012_bp.pdf 1.230Mb PDF View/Open
wünschová_2012_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
wünschová_2012_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account