Nové trendy v sociální práci s rodinou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nové trendy v sociální práci s rodinou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zvonařová, Marcela
dc.contributor.author Vladíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:39:23Z
dc.date.available 2013-10-06T02:39:23Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19926
dc.description.abstract Bakalářská práce "Nové trendy v sociální práci s rodinou" je rozdělena do šesti částí, které na sebe navazují. První část specifikuje pojmy, jako jsou sociální pracovník, sociální práce, rodina, zdravotní postižení. Druhá část je zaměřena na rodinu a její vyrovnávání se se situací, že se v ní narodí postižené dítě. Třetí část charakterizuje jednotlivé typy postižení. Čtvrtá část se zabývá legislativou, která se zabývá pomocí rodinám se zdravotně postiženými dětmi. V páté části se zabývám nejčastějšími sociálními službami, které může rodina s postiženými dětmi využívat. Poslední šestá část se věnuje dotazníkům, ve kterých rodiny s postiženými dětmi reagují na otázky týkající se jejich dětí - postižení, využití pomoci ze strany státu, spokojeností se službami, které se v jejich oblasti nacházejí. cs
dc.format 47 cs
dc.format.extent 623427 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zdravotní postižení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject osobní asistent cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject Disability en
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject social services en
dc.subject social worker en
dc.subject personal assistant en
dc.subject inclusion en
dc.subject social exclusion en
dc.title Nové trendy v sociální práci s rodinou cs
dc.title.alternative New Trends in Social Work with Family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2012-06-08
dc.description.abstract-translated Thesis ?New trends in social work with the family? is divided into six parts to bind. The first part specifies the basic concepts such as social worker, social work, family, disability. The second part is focused on her family and coping with the situation that in the birth od a handicapped child. The third part describes the various types of disabilities. The fourth part deals legislation that deals with helping families with desabled children. The fifth section deals with the most frequent social services that families can use with handicapped children. The sixth part deals with questionnaries in which families with disabled children respond to questions about their children ? disability, use of assistance from the state, satisfaction with services, which are located in their area. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23788
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-27
local.subject zdravotně postižené děti cs
local.subject rodina cs
local.subject sociální pomoc cs
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject children with disabilities en
local.subject family en
local.subject social support en
local.subject social workers en


Files in this item

Files Size Format View
vladíková_2012_bp.pdf 608.8Kb PDF View/Open
vladíková_2012_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
vladíková_2012_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account