Syndrom vyhoření u personálu v rezidenčním zařízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u personálu v rezidenčním zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Martinková, Bronislava
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:47:33Z
dc.date.available 2013-10-06T02:47:33Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19941
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problému syndromu vyhoření. Specifikuje se na personál rezidenčního zařízení. Kapitoly se postupně věnují vymezení pojmu syndromu vyhoření, prevenci a řešení následků, charakteristice práce v sociálních službách a specifikaci rezidenčního zařízení. Poslední kapitola je zaměřena na výzkum v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem v Boskovicích. cs
dc.format 57 s. (76 420 znaků) cs
dc.format.extent 1339457 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření - burnout cs
dc.subject stres cs
dc.subject deprese cs
dc.subject prevence cs
dc.subject supervize cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject kvalita poskytované péče cs
dc.subject Burnout syndrome en
dc.subject Stress en
dc.subject Depression en
dc.subject Prevention en
dc.subject Supervision en
dc.subject Social services en
dc.subject Quality of provided care en
dc.title Syndrom vyhoření u personálu v rezidenčním zařízení cs
dc.title.alternative Burnout Syndrome of Staff in Residential Homes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefflová, Markéta
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated This Final thesis deals with the topic of the Burnout syndrome. It places stress specifically on the employees of residential facilities. The individual chapters describe the definition of a term "Burnout syndrome", the prevention and the solution of consequences, but they also discuss the characteristic of work in the social services and specification of residential facilities as such. The last chapter is focused on particular research that was conducted in Retirement Home and Home for Elderly with Special Regime Boskovice. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23607
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-13
local.subject pomáhající profese cs
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject syndrom vyhoření cs
local.subject helping professions en
local.subject homes for the aged en
local.subject burn-out syndrome en


Files in this item

Files Size Format View
martinková_2012_bp.pdf 1.277Mb PDF View/Open
martinková_2012_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
martinková_2012_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account