Domácí násilí a přístupy Policie ČR k jeho řešení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí a přístupy Policie ČR k jeho řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vedra, Vladimír
dc.contributor.author Kovář, Josef
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:55:25Z
dc.date.available 2013-10-06T02:55:25Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19955
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem přístupu Policie ČR k řešení problematiky domácího násilí. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny znaky domácího násilí, charakterizováni agresoři i oběti, část práce mapuje právní prostředí v České republice. Práce popisuje postup Policie České republiky při řešení domácího násilí, popisuje platné právní normy a seznamuje čtenáře s některými institucemi pomáhajícími obětem domácího násilí. cs
dc.format 54s cs
dc.format.extent 1544835 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject znaky cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject interdisciplinární spolupráce cs
dc.subject intervenční centrum cs
dc.subject místa pomoci cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject signs en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject interdisciplinary cooperation en
dc.subject intervention centre en
dc.subject places of help en
dc.title Domácí násilí a přístupy Policie ČR k jeho řešení cs
dc.title.alternative Domestic Violence and Procedures of the Police of the Czech Republic While Solving These Issues en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Durdík, Tomáš
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated Theme of my bachelor thesis is domestic violence and institutions which help victims. In separate chapters there are signs of domestic violence and characteristics of aggressors and victims, and one part describes laws in the Czech Republic. This text describes Police of the Czech Republic work in contact with domestic violence, describes applicable laws and regulations, mentions the reader with institutions which helps victims of domestic violence. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23564
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-04-30
local.subject oběti domácího násilí cs
local.subject krizová pomoc cs
local.subject victims of the family violence en
local.subject crisis intervention en


Files in this item

Files Size Format View
kovář_2012_bp.pdf 1.473Mb PDF View/Open
kovář_2012_vp.pdf 1.068Mb PDF View/Open
kovář_2012_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account