Vrstevnické vztahy - vliv na celkové klima školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vrstevnické vztahy - vliv na celkové klima školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Kováčová, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:57:25Z
dc.date.available 2013-10-06T02:57:25Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19959
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou vrstevnických vztahů a nsledného vlivu na celkové klima školy. Analyzuje současný systém prevence kriminality dětí a mládeže. Nejvýznamnějším prostředkem sociální prevence je výchova dětí v rodinách a výchova dětí ve školách. Dobrá prevence musí předcházet všem typům sociálního selhání.Práce hodnotí příčiny vzniku a východiska sociálně nežádoucích jevů. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 354921 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezletilí cs
dc.subject mládež cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject prevence cs
dc.subject výchova cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject média cs
dc.subject Infant en
dc.subject juvenils en
dc.subject crime en
dc.subject prevention en
dc.subject education en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject pedagogue en
dc.subject free time en
dc.subject media en
dc.title Vrstevnické vztahy - vliv na celkové klima školy cs
dc.title.alternative Peer Relationships - Influence on Overall School Climate en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the problems with the relationships between the children of the same age and consequent impact on the school climate. The bachelor thesis analyses the current system of crime prevention among children and adolescents. The most significant means of social prevention is the upbringing in families and education in schools. Good prevention has to prevent from all types of social failure. The thesis assesses the causes of the formation and solution of socially undesirable phenomena. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23563
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2012-04-27
local.subject vrstevnické vztahy cs
local.subject klima školy cs
local.subject peer relationships school environment en


Files in this item

Files Size Format View
kováčová_2012_bp.pdf 346.6Kb PDF View/Open
kováčová_2012_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
kováčová_2012_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account