Hodnocení ve vzdělávání zaměstnanců Zlínského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení ve vzdělávání zaměstnanců Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotná, Jarmila cs
dc.contributor.author Mořická, Adéla cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T03:01:14Z
dc.date.available 2013-10-06T03:01:14Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19965
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ve vzdělávacím procesu, téma je pojato převážně z pohledu vzdělávání dospělých v organizaci. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obsahuje teoretické přiblížení základních pojmů dané problematiky, vymezuje organizaci jako sociální systém, teorii učení a vzdělávání v organizaci. Závěr teoretické části patří hodnocení vzdělávání, jak z pohledu vzdělávání v organizaci, tak z pedagogického hlediska. Druhá část ? praktická se zabývá výzkumem vztahů mezi absolvovanými kurzy soft skills a změnou v úrovni reakce, znalostí a chování zaměstnanců státní správy a samosprávy. Výzkum je veden pomocí dotazníkového šetření a škálování. cs
dc.format 85 s. (109800 znaků) cs
dc.format.extent 4757080 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Pedagogická evaluace cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject hodnocení žáků cs
dc.subject ověřování znalostí cs
dc.subject vzdělávací standardy cs
dc.subject Educational evaluation en
dc.subject evaluation en
dc.subject pedagogy en
dc.subject evaluation en
dc.subject verification of knowledge en
dc.subject educational standards en
dc.title Hodnocení ve vzdělávání zaměstnanců Zlínského kraje cs
dc.title.alternative Evaluation of Employee Training in the Zlín Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prusáková, Viera cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the assessment in education, the theme is conceived primarily in terms of adult education organization. The work consists of two main parts. The first part contains the basic concepts of the theoretical approach of the issue, defines the organization as a social system theory of learning and education organization. Conclusion The theoretical part includes evaluation of education, both in terms of education in the organization, from a pedagogical aspect. The second part - practical research deals with the relationship between soft skills courses taken and the change in level of response, knowledge and behavior of civil servants and local government. Research is conducted through a questionnaire survey and scaling. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24484
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2012-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
mořická_2012_bp.pdf 4.536Mb PDF View/Open
mořická_2012_vp.zip 140.8Kb Unknown View/Open
mořická_2012_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account