Asociální projevy a chování v kresbách předškoláků a jejich školní zralost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Asociální projevy a chování v kresbách předškoláků a jejich školní zralost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Kabelková, Ilona
dc.date.accessioned 2013-10-06T03:38:15Z
dc.date.available 2013-10-06T03:38:15Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20030
dc.description.abstract Téma této bakalářské práce pojednává o asociálních projevech chování a školní zralosti u dětí předškolního věku. V teoretické části jsou shromážděny poznatky o vývoji dětí v předškolním věku, vlivu rodiny i pedagogů. Dále je vymezen pojem školní zralost, projevy asociálního chování, vývoj kresby, její význam a využití. V praktické části jsou vyhodnoceny kresby dětí z hlediska projevů asociálního chování a posouzení úrovně školní zralosti. cs
dc.format 55 cs
dc.format.extent 4660634 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject školní zralost cs
dc.subject asociální projevy a chování cs
dc.subject kresba cs
dc.subject rodina cs
dc.subject child en
dc.subject preschool age en
dc.subject school readiness en
dc.subject asocial manifestations and behaviour en
dc.subject drawing en
dc.subject family en
dc.title Asociální projevy a chování v kresbách předškoláků a jejich školní zralost cs
dc.title.alternative Asocial Manifestations and Behaviour in Drawings of Preschool Children and Their School Readiness en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The topic of my Batchelor's work deals with asocial behavioral manifestations and school readiness of preschool age children. The findings about preschool age children evolution and influence of family and teachers are in the theoretical part of my work. I also talk about terms school readiness, asocial behavioral manifestations, drawing development, its sense and use. Children's drawings from the view of the asocial behavioral manifestations and evaluation of the level of school readiness are evaluated in the practical part of my work. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23530
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-11
local.subject dětská kresba cs
local.subject předškoláci cs
local.subject psychodiagnostika cs
local.subject children's drawing en
local.subject preschool children en
local.subject psychodiagnostics en


Files in this item

Files Size Format View
kabelková_2012_bp.pdf 4.444Mb PDF View/Open
kabelková_2012_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
kabelková_2012_op.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account