Osobnostní a sociální výchova

DSpace Repository

Language: English čeština 

Osobnostní a sociální výchova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Medková, Barbora
dc.date.accessioned 2013-10-06T03:39:55Z
dc.date.available 2013-10-06T03:39:55Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20033
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. Pojednává o osobnostní a sociální výchově a oblastech, kde působí. V jednotlivých kapitolách se zabývá definicí osobnostní a sociální výchovy, sebepoznáním, psychohygienou, dále mezilidskými vztahy a komunikací, řešením problémů a hodnotami. Poslední kapitola je praktická část, kde se zabývám výzkumem a analýzou výsledků. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 385826 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject osobnostní a sociální výchova cs
dc.subject výchova cs
dc.subject sebevýchova cs
dc.subject sebepoznání cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject personal and social education en
dc.subject education en
dc.subject self-education en
dc.subject self-knowledge en
dc.subject communication en
dc.title Osobnostní a sociální výchova cs
dc.title.alternative Personality and Social Education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Průšová, Lenka
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is divided into four chapters. It discusses the personal and social education and areas where it operates. . Each chapter deals with definition of personal and social education, self-knowledge, psychohygiene, as well as interpersonal relations and communications, problem-solving and values. The last chapter is a practical part, where he deals with research and analyze results. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23616
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-25
local.subject psychologie osobnosti cs
local.subject psychology of personality en


Files in this item

Files Size Format View
medková_2012_bp.pdf 376.7Kb PDF View/Open
medková_2012_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
medková_2012_op.xml 30.02Kb XML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account