Sociální pedagogika v díle J. A. Komenského

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální pedagogika v díle J. A. Komenského

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Novotný, Marek
dc.date.accessioned 2013-10-06T03:42:12Z
dc.date.available 2013-10-06T03:42:12Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20038
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce ?Sociální pedagogika v díle J.A.Komenského? je hledání souvislostí a spojitostí sociální pedagogiky s životem a dílem J.A.Komenského. Zamyslet se nad jeho myšlenkami, výroky a názory, které se uplatňují nebo by se daly použít nejen ve výuce na dnešních školách, ale i při výchově dětí v rodinách nebo jiných mimoškolních zařízeních. V praktické části je proveden kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. Cílem dotazníku obecné gramotnosti o osobnosti Jana Amose Komenského bylo zjistit názor a rozsah znalostí na jeho dílo, život a odkaz. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 364742 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject výchova a vzdělání cs
dc.subject škola cs
dc.subject sociální pomoc cs
dc.subject pedagogické dílo J.A.Komenského cs
dc.subject myšlenky J.A.Komenského cs
dc.subject socializace cs
dc.subject didaktika cs
dc.subject Social pedagogy en
dc.subject pedagogy en
dc.subject education en
dc.subject school en
dc.subject social support en
dc.subject pedagogic work of J.A.Komensky en
dc.subject pedagogic ideas of J.A.Komensky en
dc.subject socialization en
dc.subject didactics en
dc.title Sociální pedagogika v díle J. A. Komenského cs
dc.title.alternative Social Pedagogy in the Work of J. A. Comenius en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2012-06-07
dc.description.abstract-translated The subjekt of the bachelor thesis ?Social pedagogy in the work of J.A.Komensky? is the search for context and link social pedagogy with the life and work of Jan Amos Komensky. Reflect on his thoughts, statements and views that use or be used not only in teaching on today?s schools but also in nurturning children in families or other extracurricular facilities. In the practical part is performed using quantitative research questionnaire. The aim of the questionnaire general literacy about personality Jan Amos Komensky was to see the view and the range of knowledge on his work, life and legacy. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23651
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-04-30
local.subject Komenský, Jan Amos, 1592-1670 cs
local.subject sociální pedagogika cs
local.subject Comenius, Johann Amos, 1592-1670 en
local.subject social pedagogy en


Files in this item

Files Size Format View
novotný_2012_bp.pdf 356.1Kb PDF View/Open
novotný_2012_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
novotný_2012_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account