The Allied Influence on the Formation of Czechoslovakia, 1915 to 1919

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Allied Influence on the Formation of Czechoslovakia, 1915 to 1919

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Liptáková, Petra
dc.date.accessioned 2013-10-06T03:49:22Z
dc.date.available 2013-10-06T03:49:22Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20053
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zkoumá proces formování nezávislého československého státu, který začal v roce 1915. Popisuje domácí a zahraniční odboj a zabývá se postojem Spojenců k českým a slovenským požadavkům. Cílem práce je vysvětlit, proč se Spojenci rozhodli podpořit české a slovenské představitele stejně jako jejich požadavky a uznat Československo za nový stát Střední Evropy. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 1291261 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Československo cs
dc.subject Rakousko-Uhersko cs
dc.subject Spojenci cs
dc.subject první světová válka cs
dc.subject uznání cs
dc.subject domácí a zahraniční odboj cs
dc.subject Czechoslovakia en
dc.subject Austria-Hungary en
dc.subject Allies en
dc.subject World War I en
dc.subject recognition en
dc.subject home and foreign resistance en
dc.title The Allied Influence on the Formation of Czechoslovakia, 1915 to 1919 cs
dc.title.alternative The Allied Influence on the Formation of Czechoslovakia, 1915 to 1919 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sedláčková, Radka
dc.date.accepted 2012-06-13
dc.description.abstract-translated This thesis examines the process of the formation of an independent Czechoslovak state which began in 1915. It describes the home and foreign resistance and deals with the attitude of the Allies towards the Czech and Slovak demands. The aim of the thesis is to explain why the Allies decided to support Czech and Slovak representatives as well as their demands and to recognize Czechoslovakia as a new state of Central Europe. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 24083
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2012-05-03


Files in this item

Files Size Format View
liptáková_2012_bp.pdf 1.231Mb PDF View/Open
liptáková_2012_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
liptáková_2012_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account