Interní a externí příčiny zátěže u policistů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interní a externí příčiny zátěže u policistů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Mareček, Otto
dc.date.accessioned 2013-10-06T03:50:58Z
dc.date.available 2013-10-06T03:50:58Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20056
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku interní a externí zátěže u policistů. Je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje seznámení se základními pojmy a v teoretické rovině řeší otázku stresu a zátěže. V následující části řeší stres a zátěž v souvislosti s policejní prací. V závěru práce předkládá vhodné způsoby řešení zátěžových situací a dále předkládá informace o možnostech psychologické pomoci pro policisty i veřejnost. Praktickou část tvoří výzkumné šetření náhodným výběrem mezi příslušníky obchůzkové a dokumentační skupiny obvodního oddělení PČR Brno ? Výstaviště, se sídlem Rybářská 17. Cílem praktické části je potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy a tím vytvořit zpětnou vazbu pro instituce i jednotlivce zabývající se touto problematikou. cs
dc.format 81 cs
dc.format.extent 1192026 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zátěž cs
dc.subject stres cs
dc.subject distres cs
dc.subject eustres cs
dc.subject tlak cs
dc.subject vyhoření cs
dc.subject zvládání cs
dc.subject boj cs
dc.subject Load en
dc.subject stress en
dc.subject distress en
dc.subject eustress en
dc.subject strain en
dc.subject burnout en
dc.subject coping en
dc.subject fight en
dc.title Interní a externí příčiny zátěže u policistů cs
dc.title.alternative Internal and External Causes of Strain of Police Officers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the issue of internal and external load of policemen. It is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part includes an introduction to the basic concepts and on the theoretical level addresses the issue of stress and burden. The following section addresses stress and burden in the context of police work. The conclusion raises a number of ways to address stressful situations and presents information on the possibilities of psychological assistance for police oficers and the public. The practical part consists of a random survey among members of the patrol group and documentation department of the district Police Czech republic ? Exhibition centre, located on 17 Rybářská Street. The Aim of the practical part is to confirm or disprove the hypothesis and to create feedback for institutions and individuals dealing with this issue. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23605
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-04-30
local.subject pracovní zátěž cs
local.subject zvládání stresu cs
local.subject policie cs
local.subject work load en
local.subject occupational load en
local.subject work burden en
local.subject stress management en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View
mareček_2012_bp.pdf 1.136Mb PDF View/Open
mareček_2012_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
mareček_2012_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account