Možnosti sociálně pedagogické pomoci obětem trestných činů v regionu Žďár nad Sázavou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti sociálně pedagogické pomoci obětem trestných činů v regionu Žďár nad Sázavou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Pospíchalová, Jiřina
dc.date.accessioned 2013-10-06T04:16:02Z
dc.date.available 2013-10-06T04:16:02Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20076
dc.description.abstract Anotace V této bakalářské práci jsem se zaměřila na seznámení s problematikou možnosti pedagogické pomoci obětem trestných činů v regionu Žďár nad Sázavou. Snažila jsem se přiblížit problémy a jejich tíživou situaci, ve které se ocitli ne vlastní vinou, odhalit jejich krizové životní situace a zjistit zda, jsou dostatečně informované o pomáhajících organizacích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se pokouším objasnit základní pojmy týkající se obětí trestných činů. V praktické části jsem se snažila objasnit problematiku obětí trestného činu a pomáhajících organizací v polostrukturovaném individuálním rozhovoru. Získané údaje vyplývající z provedeného výzkumu poskytnu k dalšímu rozvoji sociálně pedagogické práce a návrhům řešení. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 1266969 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Oběť trestného činu cs
dc.subject viktimologie cs
dc.subject pomáhající organizace cs
dc.subject pomáhající profesionál cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject trauma cs
dc.subject krizová životní situace cs
dc.subject důsledky trestného činu pro oběť cs
dc.subject Victim of crime en
dc.subject victimology en
dc.subject helping organizations en
dc.subject professional help en
dc.subject the offender en
dc.subject trauma en
dc.subject crisis life situations en
dc.subject the consequences of crime for the victim en
dc.title Možnosti sociálně pedagogické pomoci obětem trestných činů v regionu Žďár nad Sázavou cs
dc.title.alternative Possibilities of Socio-Pedagogical Help to Victims of Crime in Žďár nad Sázavou Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bureš, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-07
dc.description.abstract-translated In this thesis I focused on familiarization with the problems of educational opportunities to help victims of crime in the region of Zdar nad Sazavou. Zoom problems and their plight in which they were not his fault. Uncover their critical life situation and determine whether there is sufficient information for victims of helping organizations. The work is divided into two parts: theoretical and research. The theoretical part is trying to explain the basic concepts of crime victims. In the research part, I tried to clarify the issue of crime victims and assisting organizations in individual semi-structured interview. The obtained data resulting from research carried out to provide further development of socio-educational work and proposals for solutions. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23686
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-11
local.subject oběti trestných čin cs
local.subject psychosociální pomoc cs
local.subject victims of crimes en
local.subject psychosocial aid en


Files in this item

Files Size Format View
pospíchalová_2012_bp.pdf 1.208Mb PDF View/Open
pospíchalová_2012_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
pospíchalová_2012_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account