Kult mládí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kult mládí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard
dc.contributor.author Sedláčková, Marcela
dc.date.accessioned 2013-10-06T04:34:41Z
dc.date.available 2013-10-06T04:34:41Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20104
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Kult mládí? je přehledovou studií zabývající se zabývající se dnes poměrně frekventovaným termínem kult mládí. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda je termín kult mládí z hlediska mezigeneračních vztahů ve společnosti významný ? jaký má obsah a jaký vliv na společnost. Je koncipována do dvou hlavních celků. První část se zabývá příčinami vzniku a dopady kultu mládí z hlediska mezigeneračních vztahů. Druhou část tvoří průzkum zaměřený na zjištění přístupu dospívající mládeže k předsudkům vůči starým lidem v rámci mezigeneračního soužití. cs
dc.format 68 cs
dc.format.extent 10415155 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kult mládí cs
dc.subject mládež cs
dc.subject staří lidé cs
dc.subject stáří cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject mezigenerační solidarita cs
dc.subject Cult of youth en
dc.subject youth en
dc.subject old people en
dc.subject old age en
dc.subject ageism en
dc.subject discrimination en
dc.subject intergenerational solidarity en
dc.title Kult mládí cs
dc.title.alternative Cult of Youth en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2012-06-07
dc.description.abstract-translated The thesis ?Cult of youth? represents an overview study that deals with the relatively frequently used term cult of youth. The goal of this work is to answer the question whether the term cult of youth is significant from the point of view of inter-generational relationships ? to what capacity and what kind of impact it has on society. The thesis is divided into two main parts. The first of which discusses the cause and impact that the cult of youth has with respect to the inter-generational relationships. The second part consists of research done which focuses on determining the attitude that youth have towards prejudice of the elderly in intergenerational coexistence. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23709
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-04-27


Files in this item

Files Size Format View
sedláčková_2012_bp.pdf 9.932Mb PDF View/Open
sedláčková_2012_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
sedláčková_2012_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account