Kognitivní kompetence vztahující se k romské menšině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kognitivní kompetence vztahující se k romské menšině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela cs
dc.contributor.author Mlčková, Michaela cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:01:55Z
dc.date.available 2013-10-06T05:01:55Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20151
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na oblast kompetencí. Teoretická část obsahuje charakteris-tiku kompetencí, popis kognitivní složky kompetencí, dále se věnuje multikulturním kom-petencím, multikulturní výchově a dalším zdrojům, které přispívají k rozvoji kognitivních kompetencí. Na teoretické poznatky navazuje část praktická, která má formu kvantitativní-ho výzkumu a využívá didaktického testu s několika dotazníkovými otázkami. Cílem vý-zkumu je zjistit rozsah vědomostí o historii, kultuře, zvycích, symbolech, hodno-tách?romské menšiny u majoritní společnosti cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 1338507 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Kompetence cs
dc.subject kognitivní složka kompetencí cs
dc.subject multikulturní kompetence cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject Competence en
dc.subject cognitive competence component en
dc.subject multicultural competence en
dc.subject multicultural education en
dc.title Kognitivní kompetence vztahující se k romské menšině cs
dc.title.alternative Cognitive Skills Related to the Roma Minority en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the competencies. The theoretical part contains characteristic competencies, a description of the cognitive components of competence, also deals the multicultural competencies, multicultural education and other resources that contribute to the development of cognitive skills. The theoretical knowledge followed by the practical part, which takes the form of quantitative research, and it uses a didactic test with several questionnaire questions. The aim of the research establish the extent of knowledge about the history, culture, customs, symbols, values the Roma minority in mainstream society. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24482
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-03 cs


Files in this item

Files Size Format View
mlčková_2012_bp.pdf 1.276Mb PDF View/Open
mlčková_2012_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
mlčková_2012_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account