Proces transformace českého vězeňství a jeho osobnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Proces transformace českého vězeňství a jeho osobnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Kafková, Jitka
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:04:33Z
dc.date.available 2013-10-06T05:04:33Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20157
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma ?Proces transformace českého vězeňství a jeho osobnosti? je zaměřena na historii a vývoj vězeňství na území České republiky a také se věnuje významným osobnostem, které se na tomto vývoji podílely. V první části práce je nastíněn vývoj vězeňství na našem území od jeho počátků až po současnost. Druhá část se věnuje jednotlivým druhům vězeňských zařízení v České republice. Třetí a čtvrtá část práce je věnována významným osobnostem současného českého vězeňství, které se podílely na transformaci Vězeňské služby České republiky. cs
dc.format 61 s. (99 300 znaků) cs
dc.format.extent 646827 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Historie cs
dc.subject současnost cs
dc.subject vězeňství cs
dc.subject trest cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject humanizace cs
dc.subject transformace cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject koncepce cs
dc.subject History en
dc.subject present en
dc.subject imprisonment en
dc.subject punishment en
dc.subject convict en
dc.subject humanization en
dc.subject transformation en
dc.subject personality en
dc.subject conception en
dc.title Proces transformace českého vězeňství a jeho osobnosti cs
dc.title.alternative Transformation Process of the Czech Prison Service and Its Outstanding Personalities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor essay with topic ?The transformation process of the Czech prison system and its personalities? is focused on a history and the development of prison system in Czech Republic and also mentions significant personalities who participated in it. In the first part is mentioned history of the prison system in our country since its roots until now. The second part is about individual detention facilities in Czech Republic. Third part is about significant personalities of today?s Czech prison system who participated in transformation of the Czech prison service. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23532
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-20
local.subject dějiny vězeňství cs
local.subject Česko cs
local.subject osobnosti cs
local.subject history of prisons en
local.subject Czechia en
local.subject celebrities en


Files in this item

Files Size Format View
kafková_2012_bp.pdf 631.6Kb PDF View/Open
kafková_2012_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
kafková_2012_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account