Výchovné styly v rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výchovné styly v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašková, Vendula
dc.contributor.author Medková, Martina
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:07:46Z
dc.date.available 2013-10-06T05:07:46Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20165
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Výchovné styly v rodině? pojednává o výchově a jejího vhodného či nevhodného vztahu k jedinci To může mít vliv na celý život člověka, z toho důvodu je důležitý vhodný přístup rodičů k dítěti. Rodina je zde popsána jako jeden z nejdůležitějších faktorů, který má vliv na osobnost dítěte. Jsou zde uvedeny a rozepsány typy výchovných stylů a další důležité aspekty ovlivňující výchovu. Šetření je uskutečněno pomocí rozhovoru. Je zaměřeno na mladé lidi, kteří popisují svoji výchovu, dále se zamýšlí nad tím, jaký význam pro ně má rodina, manželství či peníze. cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 514380 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject Family en
dc.subject education en
dc.subject function of family en
dc.subject parenthood en
dc.subject educational styles en
dc.title Výchovné styly v rodině cs
dc.title.alternative Styles of Education in Family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Doňková, Olga
dc.date.accepted 2012-06-07
dc.description.abstract-translated Bachelor work ?Educational styles in the family? discuss the education ani it's suitable or unsuitable influence on the individual. It can affect the whole life on a man and brouse of this fact, the convenient approach of parents is important. The family is described as the most important factor affecting the personality of child. Different education styles are named and describes here. The research was made by the methode of an interview. Its focused on young people, who describe their own education, considering the importace of family, marriage or money. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23617
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-04-24
local.subject rodinná výchova cs
local.subject výchovný styl v rodině cs
local.subject výchovné styly cs
local.subject family education en
local.subject parenting style en
local.subject upbringing styles en
local.subject educational styles en


Files in this item

Files Size Format View
medková_2012_bp.pdf 502.3Kb PDF View/Open
medková_2012_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
medková_2012_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account