Cultural Understanding as an Integral Aspect of Effective International Business Communication

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Cultural Understanding as an Integral Aspect of Effective International Business Communication

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voráčová, Kateřina
dc.contributor.author Švecová, Gabriela
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:09:13Z
dc.date.available 2013-10-06T05:09:13Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20169
dc.description.abstract Tato bakalářská práce zkoumá globalizaci a její dopady. Dále určuje zásady pro efektivní interkulturní komunikaci. V hlubší analýze porovnává Čínu, Spojené státy a Kanadu. Zaměřuje se převážně na kulturní odlišnosti těchto zemí, které se dále projevují v odlišném komunikačním stylu a také obchodních zvyklostech. Analyzuje kulturní aspekt, který vedl k úspěšnému působení společnosti Microsoft v Číně. Jako poslední definuje dopad komunikace na úspěšné obchodování. cs
dc.format 55 s. (75 952 znaků). cs
dc.format.extent 923227 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject globalizace cs
dc.subject mezinárodní obchod cs
dc.subject kultura cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject homogenizace cs
dc.subject polarizace cs
dc.subject tavící kotel cs
dc.subject smíšení ras a národností cs
dc.subject globální vesnice cs
dc.subject globální metropole cs
dc.subject kulturní salátová mísa nebo mozaika cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject efektivní komunikace cs
dc.subject Kanada cs
dc.subject Quebec cs
dc.subject Spojené státy cs
dc.subject Čína cs
dc.subject Hongkong cs
dc.subject Microsoft cs
dc.subject úspěšný obchod cs
dc.subject globalization en
dc.subject international trade en
dc.subject culture en
dc.subject mass media en
dc.subject homogenization en
dc.subject polarization en
dc.subject melting pot en
dc.subject global village en
dc.subject global metropolis en
dc.subject cultural salad bowl or mosaic en
dc.subject subculture en
dc.subject communication en
dc.subject Canada en
dc.subject Quebec en
dc.subject United States en
dc.subject China en
dc.subject Hong Kong en
dc.subject Microsoft en
dc.subject successful business en
dc.title Cultural Understanding as an Integral Aspect of Effective International Business Communication cs
dc.title.alternative Cultural Understanding as an Integral Aspect of Effective International Business Communication en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Atcheson, Hana
dc.date.accepted 2012-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis examines globalisation and its impacts. Furthermore it determines principles for effective cross - cultural communication. In deeper analysis it compares China, United States and Canada. It mainly focuses on cultural differences of these three countries, which are further reflected in different communication style and also in business practises. It examines the cultural aspect, which enabled Microsoft to operate successfully in China. In the end it defines the impact of communication on successful business. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 24120
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-04


Files in this item

Files Size Format View
švecová_2012_bp.pdf 901.5Kb PDF View/Open
švecová_2012_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
švecová_2012_op.doc 219Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account