Vzdělávání žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na specifické poruchy učení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na specifické poruchy učení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilčík, Tomáš
dc.contributor.author Pernicová, Jitka
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:10:50Z
dc.date.available 2013-10-06T05:10:50Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20172
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku specifických poruch učení. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je nastíněna historická retrospektiva pohledů a vývoj názorů na speciální vzdělávací potřeby, přehled problematiky specifických poruch učení, etiologie, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, diagnostika, reedukace a možnosti vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Praktická část se zabývá konkrétní situací v integraci žáků se specifickými poruchami učení v městě Brně a obsahuje několik kazuistik, ve kterých jsou popsány případy dětí se specifickými poruchami učení ve 4. ročníku základní školy. cs
dc.format 87 s., (150 912 znaků), 6 s. cs
dc.format.extent 2425742 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Specifické poruchy učení cs
dc.subject dyslexie cs
dc.subject dysgrafie cs
dc.subject dysortografie cs
dc.subject dyskalkulie cs
dc.subject lehká mozková dysfunkce cs
dc.subject čtení cs
dc.subject psaní cs
dc.subject etiologie cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject dítě cs
dc.subject učitel cs
dc.subject žák cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject reedukace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject poradenský systém cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Specific learning disorders en
dc.subject dyslexia en
dc.subject dysgraphia en
dc.subject dysortografia en
dc.subject dyscalculia en
dc.subject light brain dysfunction en
dc.subject reading en
dc.subject writing en
dc.subject etiology en
dc.subject legislativ en
dc.subject teacher en
dc.subject pupil en
dc.subject diagnostics en
dc.subject methods of reeducation en
dc.subject individual education plan en
dc.subject reeducation en
dc.subject integration en
dc.title Vzdělávání žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na specifické poruchy učení cs
dc.title.alternative Educating Primary School Pupils with Special Educational Needs Focusing on Specific Learning Disabilities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2012-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor paper is focused on the specific learning disabilities problems. It is divided into two parts, a theoretical one and a practical one. In the theoretical part there is described the historical view retrospective and the opinion progress of special educational needs. It further mentions the specific learning disabilities problems list, the etiology, the characteristic of the dyslexia,the dysgrafia,the dyscalculia, the diagnostics, the reeducation and the options to educate students with the specific learning disabilities. The practical part is about particular situation in the integration of students with the specific learning disabilities problems in the city of Brno. It includes several casuistry, where the cases of children with the specific learning disabilities problems in fourth grade of primary school are described. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23668
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-24
local.subject žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cs
local.subject základní školy cs
local.subject poruchy učení cs
local.subject inkluze cs
local.subject pupils with special educational needs en
local.subject elementary schools en
local.subject learning disabilities en
local.subject inclusions en


Files in this item

Files Size Format View
pernicová_2012_bp.pdf 2.313Mb PDF View/Open
pernicová_2012_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
pernicová_2012_op.pdf 93.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account