Národnostní menšiny ve vztahu k Policii ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Národnostní menšiny ve vztahu k Policii ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Dohnal, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:25:02Z
dc.date.available 2013-10-06T05:25:02Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20196
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou národnostních menšin, které žijí v České republice. Upozorňuje na problémy jednotlivých menšin, přičemž hledá odpověď proč se tyto problémy mezi většinovou společností a menšinou tvoří. Většinu odpovědí lze nalézt v historických pramenech jednotlivých kultur. Práce je pak dále zaměřena na PČR jakožto instituci, která se národními menšinami zabývá nejen z pohledu vyšetřování jejich trestné činnosti, ale také z pohledu prevence a hledání východisek při řešení problémů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se první kapitola zabývá charakteristikou vybraných národnostních menšin v ČR včetně vymezení základních pojmů. Druhá kapitola se váže k problému extremismu a rasismu vůči menšinám žijících v ČR. Třetí kapitola představuje činnost policie na úseku prevence, přičemž je zde představen projekt policie Kulatý stůl a dále Strategie práce policie ve vztahu k menšinám. Praktická část se zabývá zjištěním míry tolerance příslušníků PČR k národnostním menšinám. Výzkumnou metodou byl zvolen dotazník. cs
dc.format 58 s. (78 348 zanků bez mezer) cs
dc.format.extent 908076 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject národnostní menšina cs
dc.subject menšina cs
dc.subject národ cs
dc.subject národnost cs
dc.subject etnikum cs
dc.subject etnocentrismus cs
dc.subject majorita cs
dc.subject většinová společnost cs
dc.subject rasa cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject extremismus cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject segregace cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject nacionalismus cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject prevence cs
dc.subject National minority en
dc.subject minority en
dc.subject nation en
dc.subject nationality en
dc.subject ethnic minority en
dc.subject ethnocentrism en
dc.subject majority en
dc.subject majority society en
dc.subject race en
dc.subject of people en
dc.subject racism en
dc.subject extremism en
dc.subject social excommunication en
dc.subject segregation en
dc.subject discrimination en
dc.subject nationalism en
dc.subject xenophobia en
dc.subject prevention en
dc.title Národnostní menšiny ve vztahu k Policii ČR cs
dc.title.alternative National Minorities in Relation to the Police of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The work deals with issues of national minorities living in the Czech Republic. It draws the attention to problems of particular minorities and searches for the answer why these problems between majority society and minority have arisen. Most of the answers can be found in the historical sources of each culture. Furthermore, the work focuses on the Police of the Czech Republic (PCR) as the institution dealing with national minorities from the point of view of enquiring into their criminal activities but also from the points of view of prevention and searching for solutions of these issues. The work is divided into the theoretical and practical sections. In the theoretical part, the first chapter deals with characteristics of certain national minorities in the Czech Republic including definitions of basic concepts. The second chapter relates to the problems of extremism and racism towards the minorities living in the Czech Republic. The third part of the work introduces the police activities in prevention and also presents the police project called Round Table. Another project mentioned in the third chapter is Strategy of Police Work relating to minorities. The practical part of the work deals with detection of tolerance towards national minorities of PCR members. The research method was chosen a questionnaire. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23446
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-27
local.subject národnostní menšiny cs
local.subject policie cs
local.subject national minorities en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View
dohnal_2012_bp.pdf 886.7Kb PDF View/Open
dohnal_2012_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
dohnal_2012_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account