Právo na práci a jeho realizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Právo na práci a jeho realizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Janíková, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:25:34Z
dc.date.available 2013-10-06T05:25:34Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20197
dc.description.abstract Bakalářská práce teoreticky vymezuje problematiku práva na práci a jeho realizaci. Zabývá se historií tohoto práva, podmínkami zaměstnavatelů kladenými na uchazeče o zaměstnání, a to z pohledu různých aspektů. Představuje možnosti zaměstnanců i uchazečů o zaměstnání a genderové srovnání základních elementů nejen při hledání nového zaměstnání, ale také za trvání zaměstnání. Součástí práce je také popis psychických, somatických, aj. vlivů, souvisejících se změnou nebo ztrátou zaměstnání či s dlouhodobou nezaměstnaností. Těžiště práce je v provedeném výzkumném dotazníkovém šetření mezi náhodně vybranými zaměstnanci a zaměstnavateli. cs
dc.format 99 s. cs
dc.format.extent 2138123 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject právo na práci cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject uchazeč o zaměstnání cs
dc.subject muž cs
dc.subject žena cs
dc.subject gender cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject pracovní mobilita cs
dc.subject výkon činnosti v cizině cs
dc.subject životní úroveň cs
dc.subject důsledky nezaměstnanosti cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject right to work en
dc.subject employer en
dc.subject employee en
dc.subject job applicant en
dc.subject man en
dc.subject woman en
dc.subject gender en
dc.subject employment en
dc.subject unemployment en
dc.subject labour mobility en
dc.subject performance of activities abroad en
dc.subject level of living en
dc.subject unemployment consequences en
dc.subject criminality en
dc.subject social exclusion en
dc.title Právo na práci a jeho realizace cs
dc.title.alternative Right to Work and Its Implementation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oborný, Jaroslav
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor work theoretically delimits issue of right to work and its implemetation. It deals with history of this righ, the terms of employer, which are laid on job applicants. The individual terms are characterized by different aspects. It presents the possibility of employees, job applicants and also gender comparison of basic elements, not only in looking for a new job, but also for the duration of employment. The component of this work is a description psychological, somatic, effects. The effects are related to the change or loss of employment or with long-term unemployment. The focus of research is carried out a survey among randomly selected employees and employers. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23520
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-13
local.subject pracovní právo cs
local.subject genderové rozdíly cs
local.subject labor laws and legislation en
local.subject gender differences en


Files in this item

Files Size Format View
janíková_2012_bp.pdf 2.039Mb PDF View/Open
janíková_2012_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
janíková_2012_op.pdf 213.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account