Forgotten?: The Jews of Vsetín and the Historical Memory of the Holocaust

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Forgotten?: The Jews of Vsetín and the Historical Memory of the Holocaust

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason cs
dc.contributor.author Sauerová, Petra cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:55:16Z
dc.date.available 2013-10-06T05:55:16Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20245
dc.description.abstract Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat motivy, které vedly obyvatele Vsetínska k spoluúčasti na vraždě téměř celé místní židovské komunity během holokaustu, a vysvětluje skutečnosti, které přispěly k tomu, že historická paměť místních obyvatel týkající se jak Židů, tak vědomí spoluúčasti na zániku této menšiny, upadla v zapomnění. Zkoumáním vývoje antisemitismu, který negativně ovlivnil společenské postavení Židů na Valašsku, dokazuje důležitost této menšiny v historickém, sociálním, ekonomickém a politickém kontextu. Výsledky této studie ukazují, že fenomén holokaustu byl odstraněn ze všeobecného povědomí do té míry, že většina současných obyvatel nejen že netuší, jak významnou úlohu Židé v regionu Vsetínska měli, ale především, že se místní obyvatelstvo úmyslně podílelo na vraždě více než čtyř set příslušníků této komunity. cs
dc.format 72 s. + 22 s. (99 994 znaků) cs
dc.format.extent 6868198 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Židé cs
dc.subject židovská komunita cs
dc.subject holokaust cs
dc.subject antisemitismus cs
dc.subject Vsetínsko cs
dc.subject Valašsko cs
dc.subject historická paměť cs
dc.subject menšina cs
dc.subject nacismus cs
dc.subject Jews en
dc.subject Jewish community en
dc.subject Holocaust en
dc.subject anti-Semitism en
dc.subject Vsetín Region en
dc.subject Wallachia en
dc.subject historical memory en
dc.subject minority en
dc.subject Nazism en
dc.title Forgotten?: The Jews of Vsetín and the Historical Memory of the Holocaust cs
dc.title.alternative Forgotten?: The Jews of Vsetín and the Historical Memory of the Holocaust en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor?s thesis is to examine the motives, that led the residents of the Vsetín Region into complicity in the murder of almost the entire local Jewish community during the Holocaust, and to explain how the historical memory of Vsetín?s Jewry and the culpability of the local non-Jewish inhabitants sank into oblivion. Despite nearly constant anti-Semitism that negatively affected the societal status of the Jews in Wallachia, this work proves the importance and vitality of this community in historical, social, economic and political contexts. The research indicates that the Holocaust was deliberately eliminated from the general awareness to the point that most of the modern-day inhabitants of Vsetín are not aware either of the significance of the Jews in the Vsetín Region or of the complicity of locals in the demise of more than 400 members of the local Jewish community. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 24055
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-03 cs


Files in this item

Files Size Format View
sauerová_2012_bp.pdf 6.550Mb PDF View/Open
sauerová_2012_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
sauerová_2012_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account