Finanční analýza firmy J & H, spol s r. o. Holešov

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Finanční analýza firmy J & H, spol s r. o. Holešov

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Finanční analýza firmy J & H, spol s r. o. Holešov
Autor: Jurášek, Daniel
Vedoucí: Pavelková, Drahomíra
Abstrakt: Smyslem této bakalářské práce bylo vypracovat přehled literárních poznatků zaměřující se na problematiku finanční analýzy. Dále vymezit ukazatele finanční analýzy, zhodnotit je a posoudit finanční zdraví podniku. Na závěr navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu. V teoretické části se zabývám charakteristikou finanční analýzy, jako jednou ze základních metod pro vyjádření finanční situace podniku. Nejdříve jsem definoval zdroje informací finanční analýzy se zaměřením na účetní výkazy. V dalších kapitolách popisuji postup a metody finanční analýzy a na závěr teoretické části se věnuji způsobům vyhodnocení ukazatelů. Úvodní kapitola analytické části obsahuje stručnou charakteristiku společnosti J&H, spol. s r. o. Holešov, její silné a slabé stránky včetně stručného výčtu jejích dodavatelů a odběratelů. V následujících kapitolách se již podrobně věnuji analýze ukazatelů, které jsem rozdělil do čtyř skupin podle metody jejich výpočtu (absolutní, rozdílové, poměrové a souhrnné ukazatele) a jejichž stav jsem srovnával s hodnotami dosaženými v minulosti a s danými optimálními hodnotami. V závěrečné části bakalářské práce jsem vypracoval stručné shrnutí výsledků finanční analýzy a návrh doporučení pro zlepšení současného stavu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2024
Datum: 2006-01-06
Dostupnost: Práce není přístupná
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 2178


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jurášek_2006_bp.pdfZablokované 357.2Kb PDF Zobrazit/otevřít
jurášek_2006_vp.pdf 1.146Mb PDF Zobrazit/otevřít
jurášek_2006_op.pdf 1.451Mb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet