Interní a externí příčiny zátěže u policistů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interní a externí příčiny zátěže u policistů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Sukdolák, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-10-06T06:03:40Z
dc.date.available 2013-10-06T06:03:40Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20261
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku zátěžových situací působících na uniformované policisty na vybraných základních útvarech. Teoretická část práce rozebírá problematiku zátěžových a krizových situací, jakož i popisuje způsoby vyrovnávání se se zátěží. Dále hovoří o Policii ČR a jejích členech, jejich úkolech, povinnostech a zmiňuje specifické zátěže, jež souvisí s policejní prací. V praktické části zjišťuji spojení mezi osobními charakteristikami, psychickým stavem, zázemím policistů a mírou stresu v typických policejních činnostech. cs
dc.format 87 s. cs
dc.format.extent 1247589 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stres cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject krize cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject důsledky zátěže cs
dc.subject policie cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Stress en
dc.subject load en
dc.subject crisis en
dc.subject burn-out en
dc.subject consequences of load en
dc.subject the police en
dc.subject crisis intervention en
dc.subject motivation en
dc.title Interní a externí příčiny zátěže u policistů cs
dc.title.alternative Internal and External Causes of Strain of Police Officers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2012-06-08
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on problems of stressful situations affecting at uniformed police officers at selected basic services. It consists of theoretical and practical part. The theoretical part analyzes the general situation of stressful and crisis situations, main consequences of burden, ways of coping with stress. Then this thesis presents The Czech Police and his members, their tasks and responsibilities, where refers to the specific load that is directly related to police work. In the practical part, I discovering the connections between personal characteristics, mental condition, background of the police officers and the level of the stress at the typical police activities. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23734
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2012-04-26
local.subject policisté cs
local.subject pracovní zátěž cs
local.subject policemen en
local.subject occupational load en
local.subject work burden en


Files in this item

Files Size Format View
sukdolák_2012_bp.pdf 1.189Mb PDF View/Open
sukdolák_2012_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
sukdolák_2012_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account