Socializační vliv kultury na odsouzené ve výkonu trestu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Socializační vliv kultury na odsouzené ve výkonu trestu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Fojtík, Vladimír
dc.date.accessioned 2013-10-06T06:17:38Z
dc.date.available 2013-10-06T06:17:38Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20274
dc.description.abstract V bakalářské práci nazvané ?Socializační vliv kultury na odsouzené ve výkonu trestu? jsem chtěl v první řadě osvětlit základní pojmy související s vězeňstvím, následně seznámit s programy zacházení odsouzených osob, s jejich obsahem a možnými překážkami. V praktické části jsem zkoumal život odsouzených osob ve výkonu trestu, jejich zájmy,záliby. Zaměřil jsem se zejména u odsouzených osob na odívání, hygienu a stolování. Dále jsem zdokumentoval působení krásy etické stránky výchovy na odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody zejména na působení krásy umělecké a mimoumělecké. Poslední oblastí, kterou jsem se zabýval je postpenitenciární péče cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 930352 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject socializace cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject programy zacházení cs
dc.subject odívání cs
dc.subject hygiena cs
dc.subject stolování cs
dc.subject etická stránka výchovy cs
dc.subject krása umělecká cs
dc.subject krása mimoumělecká cs
dc.subject postpenitenciární péče cs
dc.subject socialization en
dc.subject convict en
dc.subject execution of custodial sentence en
dc.subject treatment programs en
dc.subject clothing en
dc.subject hygiene en
dc.subject dining en
dc.subject ethical aspects of education en
dc.subject beauty of art en
dc.subject non-artistic beauty en
dc.subject aftercare en
dc.title Socializační vliv kultury na odsouzené ve výkonu trestu cs
dc.title.alternative Socialization Influence of Culture on Convicted People in Prison en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The thesis entitled "The socialization influence of culture on convicts in prison," I wanted to first explain the basic concepts related to the penitentiary, then familiar with the treatment programs of sentenced persons, with their content and possible obstacles. In the practical part, I examined the life of convicted persons in prison, their interests, hobbies. I focused mainly on persons convicted for clothing, hygiene and table manners. I also documented the effect of ethical beauty site training to prisoners in the prison in particular work of art and non-artistic beauty. The last area that I dealt with the after-care. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23460
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-04-20
local.subject vězni cs
local.subject resocializace cs
local.subject kultura cs
local.subject akulturace cs
local.subject umění cs
local.subject prisoners en
local.subject resocialization en
local.subject culture en
local.subject acculturation en
local.subject art en


Files in this item

Files Size Format View
fojtík_2012_bp.pdf 908.5Kb PDF View/Open
fojtík_2012_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
fojtík_2012_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account