Sociální služby poskytované občanům pobírajícím příspěvek na péči v regionu Konicka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální služby poskytované občanům pobírajícím příspěvek na péči v regionu Konicka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vévoda, Jiří
dc.contributor.author Koudelková, Hana
dc.date.accessioned 2013-10-06T06:18:11Z
dc.date.available 2013-10-06T06:18:11Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20276
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku sociálních služeb ve vztahu k občanům, kteří pobírají příspěvek na péči v regionu Konicka, s cílem přiblížit čtenářům tuto sociální oblast. Práce popisuje historický vývoj sociálních služeb a problematiku příspěvku na péči dle aktuální platné právní úpravy. Bakalářská práce se zaměřuje na region Konicka a na registrované poskytovatele sociálních služeb, kteří zde působí. Součástí práce je též zmínka o komunitním plánování a střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Konicka. V závěru práce jsou analyzovány aktuální údaje z provedeného dotazníkového šetření zaměřeného na využívání služeb sociální péče a pomoci v regionu Konicka. Zjištěné informace mohou sloužit pro potřeby komunitního plánování v regionu. cs
dc.format 73 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1012901 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject příspěvek na péči cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject komunitní plánování cs
dc.subject region Konicko cs
dc.subject poskytovatelé sociálních služeb cs
dc.subject social services en
dc.subject care allowance en
dc.subject social worker en
dc.subject community planning en
dc.subject the region of Konicko en
dc.subject social services providers en
dc.title Sociální služby poskytované občanům pobírajícím příspěvek na péči v regionu Konicka cs
dc.title.alternative Welfare Services Provided to People Who Receive Care Allowance in Konice Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bártová, Miloslava
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated The present bachelor thesis deals with the issue of social services in relation to the citizens who receive care allowance in the region of Konicko. The aim is to familiarize the reader with this social area. The historical development of social services has been described as well as the issue of care allowance according to the effective legislation. The thesis focuses on the Konicko region and the registered social services providers that operate there. Community planning and medium-term development plan of social services in Konicko have been included, too. Last but not least, the thesis analyzes recent data obtained by a questionnaire survey designed with the focus on the utilization of social services and assistance in the region in question. The findings can serve the needs of community planning in the region. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23559
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-30
local.subject Konice (Prostějov, Česko : oblast) cs
local.subject Konice Region (Prostějov, Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
koudelková_2012_bp.pdf 989.1Kb PDF View/Open
koudelková_2012_vp.pdf 599.1Kb PDF View/Open
koudelková_2012_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account