Arteterapie jako cesta k rozvoji komunikačních dovedností

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Arteterapie jako cesta k rozvoji komunikačních dovedností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela cs
dc.contributor.author Haničincová, Andrea cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T06:23:18Z
dc.date.available 2013-10-06T06:23:18Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20286
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je zaměřeno na arteterapii a jejího vlivu na rozvoj komunikačních dovedností. V teoretické části se zabývám arteterapií, její historií, možnostmi využití, cílovou skupinou a aretetrapeutickými metodami. Dále komunikací, jejími funkcemi, oblastmi komunikačních dovedností a osobností člověka a jeho ?já? v rámci komunikace. Třetí okruh teoretické části se zaměřuje na vztah arteterapie a komunikace. Praktická část je zaměřena na metodologii a interpretaci výsledků mého výzkumu, ve kterém pomocí metody rozhovoru zjišťuji vliv arteterapie na rozvoj komunikačních dovedností. cs
dc.format 78 s. (132 040) cs
dc.format.extent 1269940 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject arteterapie cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject komunikační dovednosti cs
dc.subject art therapy en
dc.subject communication en
dc.subject communication skills en
dc.title Arteterapie jako cesta k rozvoji komunikačních dovedností cs
dc.title.alternative Artetherapy as a Means of Developing Communication Skills en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řeháčková, Helena cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with art therapy and its influence on development of communication skills. The theoretical part is focused on arte-therapy, its history, possibilities of its usage, target group, and methods of art therapy. It also focuses on communication, its functions, areas of communication skills and personality of a human being, and his/her ?Me? within communication. The third section of the theoretical part is describes relation-ship between art therapy and communication. The practical part is aimed at methodology and interpretation of the results of my research that was performed by interview method. The research tries to find out the influence of art therapy on development of communication skills. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24757
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-05-04 cs


Files in this item

Files Size Format View
haničincová_2012_bp.pdf 1.211Mb PDF View/Open
haničincová_2012_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
haničincová_2012_op.doc 227.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account