Institut vykázání a jeho výsledky z hlediska sociálního klimatu v rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Institut vykázání a jeho výsledky z hlediska sociálního klimatu v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Souček, Jiří
dc.contributor.author Filek, Radomil
dc.date.accessioned 2013-10-06T06:23:53Z
dc.date.available 2013-10-06T06:23:53Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20288
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí a s tím přímo souvisejícím institutem vykázání jakožto preventivnímu opatření proti vzniku dalšího násilí. Uvedená práce obsahuje bližší seznámení s ohroženou a násilnou osobou, s posuzováním znaků domácího násilí ze strany policie a samotný průběh a možnosti vykázání ze společného obydlí. V práci je rovněž popsán dopad probíhajícího domácí násilí a důsledky domácího násilí z pohledu sociálního klimatu rodiny. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 1025147 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject institut vykázání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject ohrožená osoba cs
dc.subject společné obydlí cs
dc.subject eskalace cs
dc.subject Intervenční centrum cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject institute reporting en
dc.subject family en
dc.subject violent person en
dc.subject endangered person en
dc.subject common dwelling en
dc.subject escalation en
dc.subject Intervention centre en
dc.title Institut vykázání a jeho výsledky z hlediska sociálního klimatu v rodině cs
dc.title.alternative Institute of Expulsion and Its Results from the Point of View of a Social Climate in Family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křoustek, Antonín
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the questions of domestic violence and is related to the institute of banishment, as a preventive measure against the occurrence of further violence. This thesis contains a more detailed introduction with vulnerable and violent person, with assessment signs of domestic violence from the police, the process itself and the possibility of banishment from a common dwelling. In the thesis, it is also described the incidence of ongoing domestic violence and consequences of domestic violence from the perspective of the social climate of the family. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23458
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2012-04-25
local.subject vykázání násilníka z bytu cs
local.subject vykázání násilníka ze společného obydlí cs
local.subject oběti domácího násilí cs
local.subject pachatelé domácího násilí cs
local.subject eviction of perpetrators of domestic violence en
local.subject family violence en
local.subject victims of the family violence en
local.subject offenders of family violence en


Files in this item

Files Size Format View
filek_2012_bp.pdf 1001.Kb PDF View/Open
filek_2012_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
filek_2012_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account