Možný výskyt poporodního blues v puerperiu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možný výskyt poporodního blues v puerperiu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašná, Petra
dc.contributor.author Horáková, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-06T06:40:08Z
dc.date.available 2013-10-06T06:40:08Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20311
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma ? Možný výskyt poporodního blues v puerperiu? je roz-dělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje fyziologické šestinedělí. Tato část popisuje involuční i psychické změny. Do psychických změn patří poporodní blues, poporodní deprese a laktační psychóza. Poporodním blues jsem se více zabývala v praktické části. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. Celkem bylo vyhodnoceno 100 dotazníků, které vyplňovaly ženy po porodu z Krajské nemocnice Tomáši Bati ve Zlíně. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost žen o poporodním blues, zjistit jeho vý-skyt u respondentek a zjistit vliv věku a parity na výskyt poporodního blues. cs
dc.format 73 s., 12 s. přílohy cs
dc.format.extent 56806732 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject poporodní blues cs
dc.subject involuční změny cs
dc.subject šestinedělí cs
dc.subject psychika cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject výskyt cs
dc.subject maternity blues en
dc.subject involutional changes en
dc.subject the puerperium en
dc.subject mental health en
dc.subject foreknowledge en
dc.subject incidence en
dc.title Možný výskyt poporodního blues v puerperiu cs
dc.title.alternative Possible Incidence of Maternity Blues in Puerperium en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Reslerová, Ludmila
dc.date.accepted 2012-06-21
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis on the topic of ?Possible Incidence of Maternity Blues in Puerperium? is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes physiological puerperium. This section describes involutional and mental changes. The psychological changes are maternity blues, maternity depression and lactation psychosis. The practical part of my bachelor thesis is focuses more closely on maternity blues. The practical part results of my questionnaires are evaluated. I distributed 100 questioners to be fild in by women after the child birth in the Tomas Bata District Hospital in Zlín. The aim of the research is to determine awareness of women about maternity blues, to find out the incidence of maternity blues, and to determine the influence of maternal age and parity on the incidence of maternity blues. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 25923
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-29


Files in this item

Files Size Format View
horáková_2012_bp.pdf 54.17Mb PDF View/Open
horáková_2012_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
horáková_2012_op.zip 16.55Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account