Stalking jako součást domácího násilí

DSpace Repository

Language: English čeština 
Stalking jako součást domácího násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Koudelková, Pavlína
dc.date.accessioned 2013-10-06T08:32:52Z
dc.date.available 2013-10-06T08:32:52Z
dc.date.issued 2012-07-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20373
dc.description.abstract Bakalářská práce Stalking jako součást domácího násilí je zaměřena na patologický jev stalking a jeho propojení s dalším patologickým jevem domácím násilím. V teoretické části popíše pojem, druhy a specifické projevy stalkinu, dále se zaměří i na další aspekty týkající se stalkingu, jako je oběť a pachatel stalkingu. Neméně důležitou kapitolou této práce je i legislativní rámec a řešení stalkingu a domácího násilí. Praktická část práce představuje kvalitativní výzkumné šetření prováděné kvalitativní metodou případových studií - kazuistik. Kazustiky byly sepsány na základě policejních spisů a osobního šetření v institucích na pomoc obětem trestných činů. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda může být stalking pokračováním domácího násilí. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 783797 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stalking cs
dc.subject pronásledování cs
dc.subject slídění cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject oběť cs
dc.subject pomoc obětem cs
dc.subject statistika cs
dc.subject násilí cs
dc.subject zákon cs
dc.subject Stalking en
dc.subject direct presure en
dc.subject voyeurismus en
dc.subject domestic violence en
dc.subject offender en
dc.subject victim en
dc.subject help to victims en
dc.subject statistics en
dc.subject violence en
dc.subject law en
dc.title Stalking jako součást domácího násilí cs
dc.title.alternative Stalking ? Part of Domestic Violence en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Želásko, Petr
dc.date.accepted 2013-01-08
dc.description.abstract-translated Stalking Bachelor thesis as part of domestic violence is focused on pathology stalking and its connection with other pathology domestic violence. The theoretical part describes the concept, types and specific manifestations stalkin, and will also look at other aspects of stalking, such as victim and perpetrator stalking. Equally important chapter of this work is the legislative framework and solution of stalking and domestic violence. The practical part of the paper presents qualitative research conducted by qualitative case studies - case studies. Kazustiky were written based on police files and personal inquiry in institutions to assist victims of crime. The aim of the research was to find out whether it can continue stalking domestic violence. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28514
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-11-30
local.subject oběti domácího násilí cs
local.subject krizová pomoc cs
local.subject victims of the family violence en
local.subject crisis intervention en


Files in this item

Files Size Format View
koudelková_2013_bp.pdf 765.4Kb PDF View/Open
koudelková_2013_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
koudelková_2013_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account