Dítě jako subjekt rodinného práva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dítě jako subjekt rodinného práva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Navrátilová, Drahomíra
dc.date.accessioned 2013-10-06T08:37:21Z
dc.date.available 2013-10-06T08:37:21Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20379
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je zkoumání problematiky ochrany dětí s přihlédnutím k právním aspektům této problematiky. Analyzuji zde také současnou podobu rodiny jako primární prostředí pro rozvoj dítěte a možná rizika pro rodinu a dítě. Empirická část této práce je věnována vybraným kazuistikám případů ohrožených dětí a také obsahuje návrhy a opatření pro nápravu těchto nežádoucích jevů. cs
dc.format 64 s. (112 702 znaků) cs
dc.format.extent 1328007 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Determinanty geneze rodiny cs
dc.subject postmoderní svět cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject specifika současné rodiny cs
dc.subject dítě v právním pojetí cs
dc.subject dítě v kontextu právních úmluv cs
dc.subject egalitalitarizace cs
dc.subject patologizace cs
dc.subject ro-dinné poradenství cs
dc.subject rodinná terapie cs
dc.subject anomie cs
dc.subject transverzálnost cs
dc.subject sociálně pedagogická práce cs
dc.subject multirezortní cs
dc.subject agrese cs
dc.subject profylaktika cs
dc.subject intervence cs
dc.subject Determinants of family genesis en
dc.subject postmodern world en
dc.subject family function en
dc.subject specifics of the pre-sent family en
dc.subject child in the legal concept en
dc.subject child in the context of legal agreements en
dc.subject egalita-rization en
dc.subject pathologization en
dc.subject family consultancy en
dc.subject family therapy en
dc.subject anomy en
dc.subject transversalization en
dc.subject social-pedagogy work en
dc.subject multiresorstal en
dc.subject aggression en
dc.subject prophylactics en
dc.subject intervention en
dc.title Dítě jako subjekt rodinného práva cs
dc.title.alternative Child As a Subject of Family Law en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mühlpachr, Pavel
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor work investigates the issue of children protection while taking into account the legal aspect of such matter. It also deals with analysis of the current family features as the primary environment for child's development and possible risks for family and child. The empirical part of this work pursues selected casuistry cases of endangered children and it consist proposals and precautions for rectification such undesirable features. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28830
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-17
local.subject ohrožené děti cs
local.subject problémová rodina cs
local.subject sociálně právní aspekty cs
local.subject vulnerable children en
local.subject problem families en
local.subject social and legal aspects en


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2013_bp.pdf 1.266Mb PDF View/Open
navrátilová_2013_vp.zip 13.32Kb Unknown View/Open
navrátilová_2013_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account