Metody zachování plodnosti u ženy s nádorovým onemocněním

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metody zachování plodnosti u ženy s nádorovým onemocněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reslerová, Ludmila
dc.contributor.author Božoňová, Alena
dc.date.accessioned 2013-10-06T08:43:45Z
dc.date.available 2013-10-06T08:43:45Z
dc.date.issued 2013-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20384
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zhoubného onemocnění a zaměřena je především na karcinom prsu, ovaria, endometria a děložního čípku. Práci jsem rozdělila do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám jednotlivými karcinomy z hlediska diagnostiky a léčby, výskytem v těhotenství i mimo něj a jejich prevencí, dále metodami zachování plodnosti. Zmíněn je i psychologický a etický aspekt zhoubných onemocnění. Praktická část se zabývá zpracováním fází ošetřovatelského procesu dle NANDA International Taxonomie II. cs
dc.format 93 s. cs
dc.format.extent 1667605 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom děložního čípku cs
dc.subject endometria cs
dc.subject ovaria cs
dc.subject prsu cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject léčba cs
dc.subject metody zachování plodnosti cs
dc.subject prevence cs
dc.subject IVF cs
dc.subject cervix carcinoma en
dc.subject breast carcinoma en
dc.subject endometrium carcinoma en
dc.subject ovary carcinoma en
dc.subject diagnosis en
dc.subject treatment en
dc.subject methods of the preservation of fertility en
dc.subject prevention en
dc.subject IVF en
dc.title Metody zachování plodnosti u ženy s nádorovým onemocněním cs
dc.title.alternative Methods of Fertility Preservation in Women with Cancer en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Moravčíková, Dagmar
dc.date.accepted 2013-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with problematic of the malignant disease and it is mainly focused on the carcinoma of breast, ovary, endometrium and cervix. I have splitted thesis into two parts, the theoretical part and the practical part. In the theoretical part I deal with particular carcinomas in terms of the diagnosis and the treatment, with their presence du-ring pregnancy , outside of pregnancy as well and their prevention, also with methods of the preservation of fertility. Psychological and ethic aspect of the malignant diseases are also mentioned. The practical part deals with the processing phases of the nursing process in accordance with NANDA International Taxonomy II. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 31864
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-22
local.subject vaječníky cs
local.subject nádorové bujení cs
local.subject nádory prsu cs
local.subject plodnost žen cs
local.subject endometrióza cs
local.subject ovaries en
local.subject tumor growth en
local.subject breast tumors en
local.subject omen fertility en
local.subject endometriosis en


Files in this item

Files Size Format View
božoňová_2013_bp.pdf 1.590Mb PDF View/Open
božoňová_2013_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
božoňová_2013_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account