Technické prostředky a sociální komunikace středoškolské mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technické prostředky a sociální komunikace středoškolské mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Haumer, Radek
dc.date.accessioned 2013-10-06T08:51:31Z
dc.date.available 2013-10-06T08:51:31Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20397
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám moderními trendy elektronické komunikace se zaměřením na středoškolskou mládež zejména na četnost užívání technických prostředků při elektronické komunikaci a dále sociálně patologickými jevy spojenými s elektronickou komunikací, které mohou ohrožovat mládež, jako jsou sociální inženýrství, kyberšikana, stalking, kybergrooming, sexting a další. cs
dc.format 72 s. (84510 znaků) cs
dc.format.extent 1749227 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikace cs
dc.subject sociální komunikace cs
dc.subject internet cs
dc.subject elektronická komunikace cs
dc.subject informační a komunikační technologie cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject kybergrooming cs
dc.subject sexting cs
dc.subject hoax cs
dc.subject sociální inženýrství cs
dc.subject stalking cs
dc.subject Communication en
dc.subject social communication en
dc.subject Internet en
dc.subject electronic communications en
dc.subject information and communication technology en
dc.subject social network en
dc.subject cyberbullying en
dc.subject kybergrooming en
dc.subject sexting en
dc.subject hoax en
dc.subject social engineering en
dc.subject stalking en
dc.title Technické prostředky a sociální komunikace středoškolské mládeže cs
dc.title.alternative Technical Means and Social Communication of Secondary School Youth en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila
dc.date.accepted 2013-06-03
dc.description.abstract-translated The work deals with the modern trends of electronic communication with a focus on high school youth in particular the frequency of use of technical means in electronic communication and social pathologies associated with electronic communications, which may threaten the youth, such as social engineering, cyberbullying, stalking, kybergrooming, sexting and more. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28623
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-04-08


Files in this item

Files Size Format View
haumer_2013_bp.pdf 1.668Mb PDF View/Open
haumer_2013_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
haumer_2013_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account