Formy a metody vzdělávání dospělých ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formy a metody vzdělávání dospělých ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Skokanová Abrhámová, Petra
dc.date.accessioned 2013-10-06T08:57:15Z
dc.date.available 2013-10-06T08:57:15Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20404
dc.description.abstract Lidé, nejdůležitější článek fungující veřejné správy, a jejich vzdělávání uskutečňované odlišnými formami a metodami na Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Tento systema-tický proces, jehož cílem je změna pracovního chování, je předmětem této bakalářská práce. V praktické části je provedena analýza spokojenosti s hromadnou vzdělávací akcí organi-zovanou na Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Na základě výsledků dotazníkového šetření mezi respondenty jsou vysloveny návrhy, které by mohly vést k většímu ?přínosu? vzdělávací akce. cs
dc.format 72 s.(77 148 znaků) cs
dc.format.extent 2906762 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Veřejná správa cs
dc.subject krajský úřad cs
dc.subject úředník cs
dc.subject vzdělávání úředníků cs
dc.subject právní rámec vzdělávání úřed-níků územně samosprávného celku cs
dc.subject formy a metody vzdělávání cs
dc.subject Public Administration en
dc.subject Regional Office en
dc.subject official en
dc.subject education officials en
dc.subject the legal framework of education officials of territorial self-governing unit en
dc.subject forms and methods of education en
dc.title Formy a metody vzdělávání dospělých ve vybrané organizaci cs
dc.title.alternative Forms and Methods of Education of Adults in Selected Organisation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated People, the most important part of functional public administration, and their education realised through different forms and methods at the authority ?Krajský úřad Jihomo-ravského kraje?. The systematic process which has the change of behaviour at work as its target is the matter of this bachelor?s work. The practical part of this work is represented by the analysis of the satisfaction with the collective educating action organised by the authority ?Krajský úřad Jihomoravského kraje?. Based on the results of evaluation the questionnaires among the respondents are formulated suggestions which should lead to higher ?benefit? of the educating action. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/98 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23712
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-29


Files in this item

Files Size Format View
skokanová abrhámová_2013_bp.pdf 2.772Mb PDF View/Open
skokanová abrhámová_2013_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
skokanová abrhámová_2013_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account