Evaluace letních táborů pořádaných Domem dětí a mládeže v Kyjově v roce 2012

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace letních táborů pořádaných Domem dětí a mládeže v Kyjově v roce 2012

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Kluďáková, Eliška
dc.date.accessioned 2013-10-06T09:57:19Z
dc.date.available 2013-10-06T09:57:19Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20427
dc.description.abstract Hlavním tématem diplomové práce je evaluace letních dětských táborů pořádaných Domem dětí a mládeže v Kyjově v roce 2012. v teoretické části se zabývám otázkou trávení volného času dětí a mládeže v minulosti a v současné době. Blíže specifikují práci institucí zabývajících se výchovou dětí a mládeže ve volném čase a hlavně organizací letních dětských táborů. V další části specifikuji výchovnou činnost Domu dětí a mládeže v Kyjově ve školním roce 2011 až 2012 a podrobně se věnuji organizaci letních dětských táborů. v praktické části diplomové práce se zabývám průzkumným šetřením, které jsem zaměřila na zjišťování míry spokojenosti dětí s celkovou organizací a programem jimi vybraných druhů tábora. cs
dc.format 90 cs
dc.format.extent 3205251 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Letní dětský tábor cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject instituce zabývající se výchovou dětí a mládeže ve volném čase cs
dc.subject dům dětí a mládeže cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject The summer camp for children en
dc.subject evaluation en
dc.subject leisure en
dc.subject institutions deal with the education of children and youth in their free time en
dc.subject the house of children and youth en
dc.subject satisfaction en
dc.title Evaluace letních táborů pořádaných Domem dětí a mládeže v Kyjově v roce 2012 cs
dc.title.alternative An Evaluation of Summer Camps Organized by the House of Children and Youth in Kyjov in the Year 2012 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kočvarová, Ilona
dc.date.accepted 2013-05-31
dc.description.abstract-translated The main theme of the thesis is the evaluation of the summer camps organized by the House Children and Youth in Kyjov in 2012. The theoretical part deals with the question of leisure activities for children and youth in the past and present time. More closely I specify the work of institutions dealing with the education of children and youth in their free time and especially the organization of the summer capms for children. In the next section I specify the educational activities of House Children and Youth in Kyjov in school year 2011 - 2012 and I focused in detail to the organization of the summer camps for childeren. In the practical part of the thesis is devoted to exploratory survey which was aimed at ascertaining the degree of satisfaction with the overall organization of children and their program of selected camp. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 32119
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-04-23


Files in this item

Files Size Format View
kluďáková_2013_dp.pdf 3.056Mb PDF View/Open
kluďáková_2013_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kluďáková_2013_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account