Aktivity ženského hnutí - historický pohled

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivity ženského hnutí - historický pohled

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal cs
dc.contributor.author Kyselová, Dagmar cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T09:59:42Z
dc.date.available 2013-10-06T09:59:42Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20430
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá ženským hnutím v českých zemích ve druhé polovině 19. století a na začátku 20. stolení do vzniku samostatného Československa. Zaměřuje se na vzdělávací, výchovné a volnočasové aktivity v rámci ženských spolků. Její teoretický základ představuje přehled vzniku spolků v daném období, základní charakteristiku vývoje společnosti, ve které spolky působily, a dále legislativní rámec spolkové činnosti a školního vzdělávání. Druhá část práce sleduje cíle spolků, které si ve svých aktivitách kladly, a metody, které pro dosažení těchto cílů používaly. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 3203676 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject ženský spolek cs
dc.subject ženská emancipace cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject dívčí škola cs
dc.subject ženský časopis cs
dc.subject historie cs
dc.subject vlastenectví cs
dc.subject women's associations en
dc.subject women's emancipation en
dc.subject education en
dc.subject learning en
dc.subject free time en
dc.subject girls school en
dc.subject women?s magazine en
dc.subject history en
dc.subject patriotism en
dc.title Aktivity ženského hnutí - historický pohled cs
dc.title.alternative Activities of Women's Movement - Historical Perspective en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav cs
dc.date.accepted 2013-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with women's movement in the Czech lands in the second half of the 19th century and early 20th century to the establishment of independent Czechoslovakia. It focuses on the educational, free-time and learning activities within the women's associations. Its theoretical basis presents an overview of the establishment of associations in that period, the main features of the development of society, in which associations operated, and legislative framework of association's activities and school learning. The second part of thesis monitors objectives of associations, which they put in their activities, and methods, which they used to achieve these objectives. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28708
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-12 cs


Files in this item

Files Size Format View
kyselová_2013_bp.pdf 3.055Mb PDF View/Open
kyselová_2013_vp.zip 16.01Kb Unknown View/Open
kyselová_2013_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account